Se upp Just nu cirkulerar spam och phishingförsök med oss som avsändare.

Sätt upp en grundläggande brandvägg i Linux med iptables

Inledning

Att lägga till en en brandvägg är ett viktigt steg för att göra din server säkrare.

I den här guiden visar vi dig hur du konfigurerar en brandvägg med iptables, som vanligtvis ingår som standard i en Linux-distribution. Vi kommer primärt att fokusera på att skapa rimliga grundinställningar och etablera ett ramverk för att göra det enkelt att vidareutveckla senare.

I guiden utgår vi från en nyinstallerad VPS med Debian 9 som operativsystem.

Installera brandväggstjänsten

För att komma igång behöver du installera paketen iptables-persistent och netfilter-persistent om du inte gjort det redan. Det gör det möjligt att spara våra regler och applicera dem automatiskt vid uppstart.

Börja med att uppdatera paketlistorna:

root@host:~#: apt update

Installera iptables och netfilter-persistent med följande kommando:

root@host:~#: apt install netfilter-persistent iptables-persistent

Under installationen kommer du att tillfrågas om du vill spara de genererade reglerna. Välj “yes” här. Vi kommer att redigera reglerna inom kort.

Lägg till grundläggande brandväggsregler

För att komma igång så snabbt som möjligt kommer vi att kopiera och klistra in färdiga brandväggsregler. Senare i guiden visar vi dig hur du lägger till nya regler.

För att lägga till brandväggsreglerna kommer vi att redigera filerna /etc/iptables/rules.v4 och /etc/iptables/rules.v6 för IPv4 respektive IPv6.

Öppna filen rules.v4 i din texteditor (använd sudo-rättigheter om du inte är root)

root@host:~#: nano /etc/iptables/rules.v4

Filen som öppnas innehåller något liknande det här:

# Generated by iptables-save v1.6.0 on Fri Oct 26 12:20:01 2018
*raw
:PREROUTING ACCEPT [446:35987]
:OUTPUT ACCEPT [318:52605]
COMMIT
# Completed on Fri Oct 26 12:20:01 2018
...

Ersätt detta med följande konfiguration. Glöm inte att lägga till din servers IP-adress där det står <SERVERNS IPv4-ADRESS>:

*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
#default
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A INPUT -s <SERVERNS IPv4-ADRESS>/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d <SERVERNS IPv4-ADRESS>/32 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# TRACEROUTE
-A INPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -j ACCEPT
#DNS OUT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
#NTP OUT (time sync)
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
# SSH IN
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
# allow http(s) in
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
# allow http()s out
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
COMMIT

Spara och stäng filen.

Starta om netfilter-persistent för att ladda in konfigurationen:

root@host:~#: systemctl restart netfilter-persistent

Kontrollera att iptables har läst in konfigurationen:

root@host:~# iptables -L

Du ska få ett resultat liknande det här:

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere
ACCEPT   all -- <SERVERNS IPv4-ADRESS>-static.glesys.net anywhere
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpts:33434:33523
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:ssh
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https
DROP    all -- anywhere       anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       <SERVERNS IPv4-ADRESS>-static.glesys.net
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpts:33434:33523
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https
REJECT   tcp -- anywhere       anywhere       reject-with tcp-reset

Vi har nu sparat reglerna i filen /etc/iptables/rules.v4 som låter iptables använda dem.

Med hjälp av reglerna ovan tillåter vi inkommande trafik för traceroute, ICMP (PING), SSH, HTTP och HTTPS samt utgående trafik för traceroute, HTTP och HTTPS.

Med hjälp av iptables-persistent och netfilter-persistent kommer inställningarna att laddas in varje gång du startar om servern.

Lägg till regler för IPv6

Har du även en IPv6 adress på din server så lägger du till regler på samma sätt som ovan fast i filen /etc/iptables/rules.v6. Glöm inte att ersätta <SERVERNS IPv6-ADRESS> med din egen IP-adress.

*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
#default
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A INPUT -s <SERVERNS IPv6-ADRESS>/128 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d <SERVERNS IPv6-ADRESS>/128 -j ACCEPT
-A INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT
-A OUTPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT
# TRACEROUTE
-A INPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -j ACCEPT
#DNS OUT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
#NTP OUT (time sync)
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
# SSH IN
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
# allow http(s) in
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
# allow http()s out
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
COMMIT

Starta om netfilter-persistent för att ladda in konfigurationen:

root@host:~#: systemctl restart netfilter-persistent

Så lägger du till egna brandväggsregler via kommandoraden

Du kan lägga till nya regler antingen genom att redigera /etc/iptables/rules.v4 eller lägga in regeln direkt via kommandoraden.

I detta exemplet lägger vi till en regel som tillåter utgående trafik på port 25 (SMTP) i kommandoraden.

Skriv följande:

root@host:~# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

Kontrollera att din regel har lagts till genom att skriva följande:

root@host:~# iptables -L

I svaret du får ser du att regeln har lagts till (se sista raden):

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   all -- one.one.one.one   anywhere
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpts:33434:33523
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:ssh
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https
DROP    all -- anywhere       anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   all -- anywhere       one.one.one.one
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpts:33434:33523
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https
REJECT   tcp -- anywhere       anywhere       reject-with tcp-reset
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:smtp

Spara inställningarna för brandväggen genom att köra följande kommando:

root@host:~# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Vid omstart av servern kommer inställningarna att laddas in från /etc/iptables/rules.v4.

Sammanfattning

Genom att följa den här guiden, antingen genom att klistra in dina brandväggsregler direkt i konfigurationsfilen eller manuellt genom kommandon, har du en bra grundläggande brandväggskonfiguration. Du kommer att behöva lägga till individuella regler för varje tjänst du vill ska ha åtkomst.

Observera: När du arbetar med brandväggar, var försiktig så du inte låser ute dig själv från din server genom att blockera SSH-trafik (port 22 som standard). Om du förlorar åtkomst genom inställningar i brandväggen kan du behöva koppla upp dig via konsolen för att ge dig själv tillgång igen. När du är uppkopplad via konsolen kan du ändra dina brandväggsregler att åter ge tillgång via SSH (eller tillåta all trafik). Om dina sparade brandväggsregler tillåter SSH-åtkomst är en annan metod att starta om servern. Se vår guide hur du kommer åt din server via konsolläget.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00