Compliance & Säkerhet

Molninfrastruktur med inbyggd regelefterlevnad.

Din data är säker hos oss

För oss på GleSYS är kundernas förtroende och integritet vår högsta prioritet. Vi levererar tjänster till tusentals kunder inom bland annat finans- och hälsovårdssektorn men också till offentlig sektor och statliga myndigheter. Gemensamt för de alla är att vi har fått förtroendet att ta hand om deras mest känsliga data.

Som leverantör av samhällsviktiga tjänster lyder GleSYS under NIS-direktivet, med Post- och Telestyrelsen som tillsynsmyndighet.

Vill du prata med en expert?

Tveka inte på att kontakta oss!

E-post: security@glesys.se
Telefon: 0200-23 88 00

Databehandling inom EU

Nå GDPR-efterlevnad utan störningar i verksamheten. Hos oss kan du lagra känslig data på svenska servrar – i Sverige.

ISO 27001

Vår certifiering säkerställer att vi arbetar på ett systematiskt och riskbaserat sätt med informationssäkerhet.

Baserat i Sverige

GleSYS är ett skandinaviskt bolag med en tydlig och stark ägarbild. Vi äger och driftar egna datacenter i Falkenberg, Stockholm och Oulu.

Säkra datacenter

Våra toppmoderna datacenter är utrustade med skalskydd, CCTV, larm, passersystem, reservkraft och redundanta internetförbindelser.

Certifierade enligt ISO 27001

ISO 27001 är en Europastandard för Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Standarden specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständiga förbättringar av ett ledningssystem.

Certifieringen visar att vi uppfyller säkerhetskraven inom konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, vilka är de tre viktigaste områdena inom informationssäkerhet. Den visar också att vi lever upp till lagar och krav, som till exempel dataskyddsförordningen GDPR.

pdficon_small  Certifikat ISO/IEC 27001:2013

Säkerhet i vårt DNA

För att fortsätta vara branschledande inom säkerhet och regelefterlevnad har GleSYS byggt upp ett säkerhetsteam dedikerat till att förebygga och övervaka säkerhetshot samt hantera strikta policyer kring eskalering och snabb respons.

Vårt säkerhetsteam kan agera rådgivande men vi har också möjlighet att leverera ett flertal säkerhetstjänster till dig som kund.

Säkerhetstjänster

 • Systemförvaltad VPN
 • Systemförvaltad brandvägg
 • Sårbarhetsskanning som tjänst
 • Stöttning kring regulatorisk efterlevnad
 • Vägledning och stöd i dataskyddsfrågor
 • Säkerhetsutbildning

Med oss som partner är du trygg

 • ISO 9001:2015
  certifierad

 • ISO 14001:2015
  certifierad

 • ISO/IEC 27001:2013
  certifierad

Kom igång med GleSYS Cloud!