Lastbalanserare

Fördela trafik till flera servrar – utan kostsamma investeringar.

Skalbar lastbalansering

Med GleSYS Lastbalanserare kan du på ett enkelt och smidigt sätt fördela olika sorters trafik mellan flera olika servrar. Vår lastbalanseringstjänst finns tillgänglig i våra datacenter och lösningen är fullt redundant från start.

Mycket trafik kan utmana även den bästa hemsidan eller applikationen. Snabba förändringar i trafikflödet är inte ovanligt i den virala värld vi lever i.

Att lastbalansera trafik behöver inte vara krångligt eller kostsamt. Vår lastbalanserare finns inbyggd i GleSYS Cloud och kan aktiveras omedelbart från kontrollpanelen. Den hjälper dig att få ut maximalt ur dina servrar och förebygger överbelastning.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Telefon: 0200-23 88 00
E-post: support@glesys.se

Varför lastbalansera?

Det finns flera anledningar att använda en lastbalanserare, men huvudsakligen så löser den två av de vanligaste problemen som dyker upp i en driftsmiljö:

Kapacitetsproblem

Med en lastbalanserare får du möjlighet att sprida trafik över flera olika servrar. Vår Lastbalanserare kan vara lösningen när en enskild server inte längre räcker till.

Ingen redundans

Du kan ha gott om kapacitet över i din miljö men vill undvika att vara beroende av endast en server. Använder ni en lastbalanserare för att sprida trafiken till flera servrar påverkas inte tillgängligheten om en server skulle gå ner.

  • Lastbalansera flera olika portar och servrar
  • Inbyggd automatisk Health Check
  • Välj mellan HTTP- eller TCP-forwarding
  • Flytta IP:n mellan servrar/lastbalanserare
  • Grafiskt konfigurationsgränssnitt
  • HTTP Sticky Sessions
  • SSL-terminering
  • Fullt API-stöd
  • Konfigurerbar för full redundans

Kostnad

GleSYS Lastbalanserare har en grundkostnad per lastbalanserare samt en tillkommande kostnad per mål. En och samma lastbalanserare kan hantera flera olika portar till flera olika mål.

Grundkostnad per lastbalanserare 180 kr/mån
Tillkommande kostnad per mål 10 kr/mån

Prisexempel

För en lastbalanserare som tar emot och fördelar trafik på port 80 och port 443 till två separata webbservrar blir det en grundkostnad på 180 kr/mån samt 40 kr/mån för fyra olika mål. Totalt 220 kr/mån.

Kom igång med GleSYS Cloud!