Våra certifieringar

En partner du kan lita på

Målet med vårt kvalitetsarbete är att tillgodose och försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt utveckla och leverera marknadsledande produkter och tjänster.

GleSYS AB innehar certifikat för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

pdficon_small  Certifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013

Har du några frågor?

Tveka inte på att kontakta oss!

E-post: info@glesys.se
Telefon: 0200-23 88 00

ISO 9001:2015

ISO 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitetsarbete. ISO 9001 anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till förmågan att leverera tjänster som klarar kundens krav.

ISO 14001:2015

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem med 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem. ISO 14001 bygger på ständiga förbättringar inom verksamheten.

ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001 är en Europastandard för Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Standarden specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständiga förbättringar av ett ledningssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00