Villkor & policies

Tack för att du vill lära dig mer om våra villkor och policies. Här hittar du bland annat våra allmänna villkor och information om hur vi skyddar din data. Har du fortfarande frågor efter att ha läst dem så kontakta oss.

Allmänna villkor

Villkoren talar om hur du får använda våra tjänster. Här kan du bland annat läsa vad som gäller för dina fakturor, vad som gäller när det blir fel på tjänsten och hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer

Dataskyddspolicy

På GleSYS värnar vi om våra kunders integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss. Läs mer

Cookiepolicy

Vår mest värdefulla tillgång är våra besökares förtroende och tillit. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar din integritet. Läs mer

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn är vår strategiska målbild, och ska hjälpa oss att uppnå målen för kvalitet, miljö och säkerhet. Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter som våra kunder är personuppgiftsansvariga för och därmed krävs att personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats. Läs mer

Tjänstebeskrivningar

Våra produkt- och tjänstebeskrivningar finns tillgängliga på glesys.com. Läs mer

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00