Disaster Recovery som tjänst (DRaaS)

Molnbaserad katastrofåterställning med VMware Cloud Director Availability®.

VMware Cloud Verified and Principal Partner

Säkra din kritiska IT-drift.
Minimera störningar.

En plan för katastrofåterställning gör det möjligt för verksamheter att minimera potentiella driftstopp eller förlust av data, orsakat av till exempel cyberintrång eller utrustningsfel. Med DRaaS kan en verksamhet kraftigt minska sina kostnader för den IT-infrastruktur och programvara som behövs för en sekundär site för katastrofåterställning.

GleSYS erbjuder en marknadsledande lösning baserat på VMware Cloud Director Availability® som låter dig replikera eller återställa affärskritisk data till ett av våra säkra datacenter inom några minuter.

Fördelar med DRaaS

Kostnadseffektivt

Använd vår publika molntjänst och du slipper investera i egen fysisk hårdvara och licenser. VMware Cloud Director Availability® erbjuder kostnadseffektiv DR och migrering mellan privata moln baserat på VMware.

Enkelt

Utnyttja befintliga investeringar i VMware-teknik och kompetens – samtidigt som du får full flexibilitet och minimerar Recovery Time Objective (RTO).

Flexibelt

Med en VMware Cloud Director-stack blir du mindre hårdvaruberoende. Flytta din IT-infrastruktur till en dynamisk molnbaserad IaaS-plattform och skydda allt, stora delar eller ett enskilt system.

Säkert

Se till att din data är säker och alltid tillgänglig – minimera nedtid och optimera prestanda och produktivitet för dina användare. Med en Disaster Recovery Plan är du förberedd på det oförutsägbara.

Skydda dig mot dataförlust vid:

  • Dataintrång, virusattacker eller ransomware

  • Naturkatastrofer, upplopp eller krig

  • Misslyckade uppgraderingar eller programinstallationer

  • Mänskliga faktorn – data raderas av misstag

  • Elavbrott – där endast enkel elmatning är tillgänglig

  • Hårdvarufel eller konnektivitetsproblem

Nyfiken? Kontakta Jonas – vår expert!

"Med över 20 års erfarenhet av IT-branschen hjälper jag några av våra största kunder med deras virtualiserings- och lagringslösningar. Hör av dig om du vill diskutera hur du säkrar din data i molnet!"

E-post: jonas.torning@glesys.se | Telefon: +46 346 738 830