Systemförvaltning

Spendera mer tid på att sköta din verksamhet och mindre tid på att administrera servrar.

Låt oss göra jobbet

Med systemförvaltning eller Managed Hosting tar vi ansvar för dina servrar. Om något inte fungerar som det ska, då är det vår sak att felsöka. Vi har över 15 års erfarenhet av att underhålla och övervaka olika typer av system. Genom väl fungerande processer, sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

För oss är det viktigt att du som kund inte ska hamna i en situation där olika leverantörer skyller på varandra. Därför erbjuds endast den här tjänsten i våra egna datacenter och på hårdvara som vi själva levererat. Det säkerställer att ingen hamnar i kläm, då vi har ansvar för hela kedjan.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Telefon: 0200-23 88 00
E-post: support@glesys.se

Kundspecifik
administration

I tjänsten ingår uppsättning av webbplatser i webbserver. Installation och säkerhetsuppdatering av serverapplikationer. Administration av användarkonton och rättigheter. Dokumentation av mjukvara och uppsättning av cron-jobb.

Övergripande serveradministration

I tjänsten ingår installation och dokumentation av server. Byte och reparation av trasig hårdvara. Installation och underhåll av operativsystem. Administration och övervakning av brandvägg. Uppsättning av backup och kontroll att den fungerar.

Övervakning med larm

Vi kontrollerar att din server är nåbar. Vi övervakar också processor- och minnesanvändning och att hårddisken mår bra enligt konstens alla regler.

Applikationer vi jobbar med

Apache, MySQL, PHP, ProFTPD, Postfix, Varnish, Nginx, Memcached, Solr, Redis, Ruby, MongoDB, Let's Encrypt1, IIS, MS SQL, FileZilla, Exchange

Så fungerar det i praktiken

Innan projektet startar gör vi en övergripande översyn av den kravspecifikation ni har. Därefter sammanställer vi ett förslag på rekommenderade lösningar.

När vi är överens om en lösning och en kostnad, installerar vi samtliga system. Sedan lämnar vi över till er för testning, så att ni kan kontrollera att systemet fungerar som förväntat. Tillsammans gör vi de justeringar som krävs. Det sista vi gör, är att vi lägger upp tester i vår övervakning för de olika funktionerna, så att vi kan övervaka och sätta in åtgärder om något inte fungerar enligt kravspecifikationen. Vi säkerställer även att vi har rätt kontaktvägar till er som kund om något behöver rapporteras vid en eventuell driftstörning eller avvikelse.

Så fort ni behöver ha något gjort i systemet i egenskap av administratör eller root, kontaktar ni vår driftavdelning som säkerställer att ändringar och kompletteringar blir korrekt gjorda. Samt att dessa blir dokumenterade så att underhåll kan genomföras på ett bra sätt.

Kostnad

Tjänsten har alltid en fast månadskostnad på 895 kr, för att förenkla för alla inblandade parter. Månadskostnaden ändras endast om tjänstens utformning förändras eller kompletteras med fler komponenter än tidigare.

1 För Let's Encrypt SSL/TLS-certifikat tillkommer en administrativ avgift på 25 kr/mån per certifikat.

Intresserad?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00

Kom igång med GleSYS Cloud!