Ett suveränt moln

En suverän plats för känslig data – Försäkra dig om att din data är skyddad med en pålitlig IaaS- och molnleverantör

Din nordiska partner

Data- och molnsuveränitet är idag en fundamental del av nordiska organisationers affärsstrategier. Förändringar i det globala, europeiska och nationella landskapet, av lagar och regelverk, har skyndat på behovet av att utvärdera och anpassa verksamheter och hur man jobbar med datalagring och molntjänster. Ett suveränt moln försäkrar dig om att all data stannar på suverän mark och förhindrar alla utanför Sveriges gränser att ta del av datan – under alla omständigheter.

Med GleSYS kan du vara säker att din data är skyddad och lagrad på suverän mark. Vi kan hjälpa dig att driftsätta rätt applikationer och rätt data – i rätt moln!

Kom i kontakt med en av våra experter

Gå till kontakt

I fokus just nu

Varför är suveränitet ett hett ämne?

I en orolig omvärld, med ett nytt säkerhetsläge, förväntas organisationer ha en utvecklad digital beredskap. Men hur vänder man något negativt till något positivt? Läs mer i bloggen

Datasuveränitet – vi lotsar dig

Så påverkas du av europeiska lagar och regelverk: Vad du behöver veta om CLOUD Act, Schrems II och Gaia-X. Läs mer i bloggen

Guide: Kom igång med Self-hosting

I denna videoserie i tre delar får du en inblick i hur enkelt det är att drifta tjänster på en egen server för att få full kontroll. Läs mer i bloggen

Så ger suveräna moln digital kontroll

Hör Fredrik Dobber, vår CCO, prata om morgondagens molnstrategier och varför allt fler väljer suveräna molntjänster. Läs mer i bloggen

Kundcase: IT Omsorg

"Det viktigaste för våra kunder är hög säkerhet, tillgänglighet och att datan lagras och stannar i Sverige. Vi driftar kritiska vårdsystem, vilket betyder att vårdgivarna ställer höga säkerhetskrav på oss, vilket i sin tur betyder att vi ställer höga krav på våra partners."

Rickie Hyvärinen, vVD & Driftchef


Vårt suveräna moln erbjuder:

 • Hantering av IT-infrastruktur direkt i plattformen

 • Isolerade nätverk och mikrosegmentering

 • Datakryptering – In-Transit & At-Rest

 • Marknadsledande teknik från VMware och Veeam

 • Disaster Recovery och backuphantering

 • Rollbaserad accesskontroll och stöd för SAML

 • Garanterad lagring och tillgänglighet inom EU

 • Teknik för att bygga moderna och portabla applikationer

 • Effektiv utveckling med VMware Application Catalog

Datasuveränitet – få kontroll över din data

Vi garanterar att all data lagras säkert i Sverige – i Glesys datacenter – med exklusiv kontroll. Med andra ord lämnar din data aldrig Sveriges gränser. Verksamheten sköts helt inom jurisdiktionen.

Integritet och datatillgänglighet

Vår molninfrastruktur är redundant och tillgänglig i minst två olika datacenter inom jurisdiktionen – och självklart får du tillgång till flera olika privata och säkra anslutningar.

Compliance och säkerhet

Med ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är vi certifierade mot en vedertagen branschstandard som gäller globalt – och regionalt för den delen – och audits genomförs regelbundet.

Läs mer om hur vi jobbar med säkerhet

Mobilitet – och betydelsen av att vara digitalt oberoende

Vi har stöd för en modern applikationsarkitektur som förhindrar att du låser in dig hos en leverantör. Den främjar portabilitet och gör dig mer oberoende – vi förespråkar Cloud Smart framför Cloud First, helt enkelt!

Nyfiken? Kontakta Johan – vår expert.

"Jag jobbar som Customer Success Manager på Glesys och idag hjälper jag några av våra största kunder, verksamma inom bland annat privat och offentlig sektor, att stärka sin digitala suveränitet och säkra regelefterlevnad."

Hör av dig om du vill diskutera hur du kan säkra affärskritisk data i ett suveränt moln!

E-post: johan.wereen@glesys.se | Telefon: +46 346 738 808

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO/IEC 27001:2013