Suveräna moln ger digital kontroll

Fredrik Dobber, CCO Glesys Fredrik Dobber, CCO på Glesys


Datasuveränitet handlar, kort sagt, om att lagrad information lyder under de lagar där informationen befinner sig. Suveränitet har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet på grund av det geo- och säkerhetspolitiska läget, men också på grund av de fortsatt snåriga regelverken.

— Idag är nog alla överens om att verksamhetens data är en viktig strategisk resurs, vilket gör att frågan om kontroll har hamnat högt upp på mångas bord, säger Fredrik Dobber, CCO på Glesys.

Legal labyrint kring lagring i molnet

Företag och offentliga verksamheter lagrar allt mer information i publika molnlösningar, en marknad som domineras av de amerikanska IT-jättarna. Mängden data som sparas i molnet har drivit på behovet av tydliga lagar som sätter krav på datakontroll.

Bland annat påverkar EU:s Data Act, Dataskyddsförordningen (GDPR) och Schrems II hanteringen av data mellan EU:s medlemsländer och mellan EU och länder utanför EU.

— Spelreglerna för hur företag inom EU bör hantera sin data kan se olika ut beroende på verksamhet, men trycket på att skapa kontroll är gemensam för alla som vill uppfylla regelefterlevnad, säger Fredrik.

EU-kommissionen har utropat åren 2020–2030 till Europas ”digitala decennium” och en viktig utmaning under denna period är att säkra europeisk digital suveränitet, som bland annat fortsatt betyder att ”känslig data” inte får lämna EU. Och även om det nu finns en politisk överenskommelse om dataöverföring mellan EU och USA, finns det ännu inget dokument kring hur förslaget ser ut.

— Det är tredje försöket att få till ett regelverk kring hur data ska kunna delas mellan EU och USA, men det är i dagsläget väldigt svårt att se hur en överenskommelse ens kommer att kunna ta form då Data Act och Data Governance Act kräver att kritisk data stannar på suverän mark, förklarar Fredrik.

Molntjänst på suverän mark

Alla turerna kring regler för behandling av känslig data har ökat efterfrågan på suveräna molnlösningar, då både privata företag och offentliga verksamheter vill undvika att data hamnar i osäkerhet, eller att främmande makt kan komma åt informationen. Med en suverän molnlösning kan du lita på att på att din data hamnar i en pålitlig miljö och stannar på suverän mark.

— Med tanke på det ökade fokuset på datasuveränitet skulle företag och offentliga verksamheter behöva se över sin molnstrategi och använda suveräna molnlösningar för känslig data, säger Fredrik och tillägger att det i grunden handlar om att få kontroll, slippa de legala turerna och per automatik följa regelverken.


Om Glesys – Din partner i Norden

Glesys erbjuder IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) inom branscher med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Bolaget äger och driftar tre egna datacenter, i Falkenberg Stockholm och Oulu i Finland.

Certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001 – tre internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Läs mer om hur vi jobbar med compliance och säkerhet

Läs mer om vårt suveräna moln


Dela på X

Kom igång med GleSYS Cloud!