GleSYS Professional Services

Ta dina molnupplevelser till nya höjder tillsammans med vårt team av experter

Få tillgång till vår expertis

Våra lösningsarkitekter har stor erfarenhet av digitaliseringsprojekt för professionella tjänsteföretag. Tillsammans med dig designar vi skräddarsydda lösningar som ger bättre resultat. Professional Services är ett heltäckande erbjudande och kan inkludera allt från strategi, molntransformation och cybersäkerhet, hela vägen till användarupplevelse och datadriven innovation. Utöver strategisk vägledning hjälper vi till att fatta välgrundade beslut och att implementera teknologier som skapar långsiktig framgång.

Låt oss prata!

Är du intresserad av våra tjänster eller nyfiken på hur vi kan möta dina behov?

Kontakta oss

Vår approach

Vår process inkluderar vanligtvis följande steg:

Uppstart och behovsanalys

Teknisk bedömning och genomgång av strategier, budget och projektomfattning.

Teknisk design

Tillsammans skapar vi en plan för att implementera er lösning.

Validering

Säkerställer att den tekniska lösningen lever upp till era affärsbehov och krav.

Utveckling

Utformar en skalbar lösning, förbereder migrering och inledande byggfas.

Leverans

Validering och överlämning av färdig lösning. Produktion och driftsättning påbörjas.

Iterativ utveckling

Fortlöpande teknisk support, utveckling och optimering av er lösning.

Utforska våra projekt

Tillsammans med våra kunder skapar vi skräddarsydda lösningar och engagerande användarupplevelser. Se hur vi kan hjälpa till med digitala transformationer.

Vitec Futursoft

En molntransformation som accelererar fordonsbranschen

Med ett behov av att modernisera arkitekturen i sin ERP-produkt kom Vitec Futursoft Oy till ett avgörande vägskäl. Valet stod mellan att utveckla en ny webbapplikation, eller att anpassa och driftsätta den befintliga mjukvaran i molnet.

Utmaning

Att konvertera mjukvaran till en webbapplikation ansågs olämplig och Vitec Futursoft valde det senare alternativet. Man ställdes då inför två nya utmaningar: att kunna utveckla sin mjukvaruarkitektur utan att göra avkall på kvalitet och kundupplevelse och samtidigt hitta en partner som kunde bistå transformationen. För att kunna erbjuda sin ERP-lösning via fjärråtkomst var man i behov av en säker molnplattform med höga krav på internetkapacitet.

Lösning

Genom att ingå partnerskap med GleSYS fick Vitec Futursoft tillgång till en rad tjänster och omfattande infrastruktur. För optimal leverans av applikationen satte vi upp en dedikerad miljö och en lösning som kör Windows Server OS och Citrix Virtual Apps and Desktops. Vitec Futursoft har fått en skalbar och feltolerant plattform – där licensiering, support och underhåll ingår. I samband med det här utvecklades även moduler, anpassade för webbläsare, för att ge användarna ny och förbättrad funktionalitet i systemet.

Resultat

Vinsten av ett lyckat samarbete och att Vitec Futursoft anammat en SaaS-lösning har gjort att man idag kan frigöra resurser, fokusera mer på mjukvaruutveckling och erbjuda ett mer mångsidigt produktutbud. Man har minimerat underhållsbehovet, skapat bättre förutsättningar för tillgänglighet, och sänkt sina kostnader till slutkund – vilket också resulterat i ökad kundnöjdhet och nya intäktsströmmar.

Tracker

Spåra allt du tycker om

Tracker Oy utvecklar hjälpmedel inom jakt och idag är man branschledande inom GPS trackers och spårsändare för hund. GleSYS som gått från att vara tjänsteleverantör till partner, har tillsammans med Tracker skapat en tillförlitlig plattform som säkrar fortsatt innovation och utveckling.

Utmaning

För att kunna ta nästa steg i sin tillväxtresa på den nordiska marknaden, behövde Tracker skala upp sin infrastruktur från grunden. En stor del av utmaningen har handlat om att minimera risken för driftstörningar i tjänsten och en dålig användarupplevelse. För att kunna hantera en stadigt ökande mängd IoT-enheter och användare, speciellt under jaktsäsongen, behövde Tracker optimera sin mjukvaruarkitektur och IT-miljö.

Lösning

Vi fick i uppdrag att hantera och utveckla Trackers IT-infrastruktur. I en dialog med Tracker satte vi upp servrar, nätverkslösningar och virtuella resurser. Samarbetet har resulterat i en skräddarsydd plattform med skalbar lastbalansering, och där man gått mot att använda container-teknologi för optimerad prestanda och resursanvändning.

Resultat

Den nya arkitekturen har resulterat i en lösning som är kapabel att hantera varierande arbetsbelastning och toppar under jaktsäsongen. Med ett tätt samarbete, kan Tracker idag effektivt anpassa resurser och snabbt hantera problem i sin tjänsteleverans.

Prata med en av våra experter

Hör av dig till en av våra lösningsarkitekter om du vill veta hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!