Vårt miljöarbete

Innovation för en hållbar framtid

På GleSYS vill vi skapa en hållbar framtid tillsammans med våra kunder, investerare och övriga intressenter.

Vårt arbete med hållbarhet och miljö är en ständigt pågående resa. Vi är fast beslutna att in i det längsta minska inverkan vi har på vår planet.

Har du några frågor?

Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer om vårt miljöarbete!

E-post: info@glesys.se

Hållbara datacenter

Miljömärkt el

All den el vi köper in till våra datacenter och kontor har stämplats med Naturskyddsföreningens strängaste stämpel – Bra miljöval™.

Effektiv värmeåtervinning

I Stockholm återvinner vi all vår överskottsvärme från vårt datacenter genom att skicka ut den i fjärrvärmenätet.

Återvinning av elektronik

Uttjänt utrustning återvinns genom Sims Recycling Solutions och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ.

Ultraren reservkraft

Vår reservkraft drivs med EcoPar – ett drivmedel som bland annat minskar utsläppet av CO2 upp till 50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO 14040.

Se hur vi värmer 1 000 lägenheter

Vi har alltid haft en önskan att ta vara på överskottsenergin som alstras av våra servrar och sommaren 2017 kunde det äntligen bli verklighet. Genom att återvinna värmen från vårt datacenter i Stockholm och skicka ut den i fjärrvärmenätet värmer vi 1 000 lägenheter – och minskar samtidigt koldioxidutsläppen i staden med upp till 860 ton per år.

Läs mer om projektet

"Vi är glada över att GleSYS ansluter sig till Öppen Fjärrvärme och återvinner sin överskottsvärme. Affären med GleSYS skapar ömsesidiga värden och bidrar till att göra Stockholm till en hållbar stad."

Martin Brolin, Stockholm Exergi

Aktivt miljöarbete

Miljösmarta resor

Så långt det är möjligt väljer vi att resa med tåg framför flyg. På ett halvår har vi sparat mer än 4 300 kg i CO2-utsläpp genom att välja tågresande.

Källsortering och återvinning

Vi ska säkerställa att avfall från våra kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning.

Digitala möten

I vårt arbetssätt ingår att vi i första hand håller möten via telefon eller videosamtal före fysiska möten.

Inköp av förbrukningsmaterial

I första hand väljer vi varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.

Ren el – en självklarhet hos GleSYS

Vi väljer enbart el märkt med Bra Miljöval till våra datacenter och kontor. Det innebär att den garanterat är 100 % förnybar, uppfyller tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00