Vårt miljöarbete

Innovation för en hållbar framtid

På GleSYS vill vi skapa en hållbar framtid tillsammans med våra kunder, investerare och övriga intressenter. Vårt arbete med hållbarhet och miljö är en ständigt pågående resa.

GleSYS är certifierat enligt ISO 14001 – ett standardiserat ledningssystem för miljö – och fungerar som ett stöd i vårt aktiva och strukturerade arbete för ett bättre, mer hållbart klimat.

pdficon_small  Certifikat ISO 14001:2015

Hållbara datacenter

Miljömärkt el

All den el vi köper in till våra datacenter och kontor har stämplats med Naturskyddsföreningens strängaste stämpel – Bra miljöval™.

Effektiv värmeåtervinning

I våra datacenter i Sverige återvinner vi all vår överskottsvärme genom att skicka ut den i fjärrvärmenäten i Falkenberg och Stockholm.

Återvinning av elektronik

Uttjänt utrustning återvinns genom Mirec Recycling Solutions och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ.

Ultraren reservkraft

Vår reservkraft drivs med EcoPar – ett drivmedel som bland annat minskar utsläppet av CO2 upp till 50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO 14040.

Minskade koldioxidutsläpp med 2 430 ton per år

Med datacenterindustrins ökande klimatpåverkan är hållbarhet viktigare än någonsin. Vi har storinvesterat i innovativ teknik för att kunna återvinna spillvärmen från våra datacenter. Överskottsenergin blir till fjärrvärme och ersätter till stora delar förbränning av pellets och gas – och minskar koldioxidutsläppen. Det är den absolut största insatsen vi kan göra och idag är vi ledande i Norden på området.

"Vi är glada över att GleSYS ansluter sig till Öppen Fjärrvärme och återvinner sin överskottsvärme. Affären med GleSYS skapar ömsesidiga värden och bidrar till att göra Stockholm till en hållbar stad"

Martin Brolin, affärsutvecklare
Stockholm Exergi

"Genom att ta tillvara på spillvärmen från GleSYS datacenter ökar vi andelen återvunnen energi i vår värmeproduktion. Det är ett jättekliv och gynnar såväl miljön som kommuninvånarna i Falkenberg"

Bo-Anders Antonsson, vd
Falkenberg Energi

Aktivt miljöarbete

Miljösmarta resor

Så långt det är möjligt väljer vi att resa med tåg framför flyg. På ett halvår har vi sparat mer än 4 300 kg i CO2-utsläpp genom att välja tågresande.

Källsortering och återvinning

Vi ska säkerställa att avfall från våra kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning.

Digitala möten

I vårt arbetssätt ingår att vi i första hand håller möten via telefon eller videosamtal före fysiska möten.

Inköp av förbrukningsmaterial

I första hand väljer vi varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.

Ren el – en självklarhet hos GleSYS

Vi väljer enbart el märkt med Bra Miljöval till våra datacenter och kontor. Det innebär att den garanterat är 100 % förnybar, uppfyller tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder.

Partner för en hållbar framtid

Som VMware Zero Carbon Committed - partner är vi engagerade i att öka satsningarna på innovation, driva hållbar tillväxt och förbättra vår miljö för kommande generationer. Med löftet att driva datacenter som endast använder 100 procent förnybar energi hjälper vi dig att nå dina hållbarhetsmål.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00