Falkenberg

Vårt datacenter på västkusten – i sin tredje tappning.

Kort fakta

  • Intern benämning: FBGDC-C
  • Byggnadsår: 2011
  • Yta: 154 m² datahall av totalt 450 m²
  • UPS-system: Emerson Network Power Liebert Hipulse E, 300 kVA
  • Generator: Nödgenerator, 700 kVA
  • Klimatanläggning: Emerson Network PowerLiebert Hiross System
  • Släcksystem: VESDA-laser och automatisk släckanläggning med IG-55 (Argonite) som släckmedium
Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Telefon: 0200-23 88 00
E-post: support@glesys.se

Alarm & övervakning

Datacentret har en komplett uppsättning av larm som täcker de vanliga larmpunkterna, som klimat och driftlarm. Dessa larm övervakas av GleSYS personal, men också av Securitas samt Coromatics säkerhetstjänster.

Alla områden är skyddade med rökdetektorer. De känsligaste områderna (datahallarna) har samplade detektorer för att upptäcka brand på snabbast möjliga tid. Automatiskt släcksystem (gas) finns även installerat för att skydda elektrisk utrustning.

Kyla & UPS

Kyla: Varje zon har redundanta kylanläggningar med minst N+2 redundans. Varje system i kylanläggningen kontrolleras och servas minst 2 ggr/kalenderår.

UPS: Respektive zon har sitt eget UPS-system som ger minst 10 minuter blink-/avbrottsfri kraft till rackskåp i datahallarna. Systemet kontrolleras och servas minst 2 ggr/kalenderår. Alla batterier återvinns. GleSYS supportcenter drivs av egen individuell UPS för att säkerställa drift och underhåll även vid strömavbrott.

Fiber & Internet

GleSYS Backbone består av flera redundanta core- och distributionsroutrar för att det ska vara möjligt att ansluta utrustning redundant. Från Falkenberg ansluter vi med flera våglängder till Göteborg och Stockholm.

Läs mer om GleSYS Backbone

Reservkraft & generatordrift

Generatordrift: Två reservkraftsaggregat ger respektive zon strömförsörjning under ett elavbrott i fasta elnätet. Varje aggregat testkörs av utbildad GleSYS-personal minst 1 gång/månad. Aggregaten är utrustade med automatiskt infasning mot nät vilket ger blinkfri övergång till normalkraft. Service sker minst en 1 gång/år. Diesel finns tillgängligt för minst 24 timmars drift. Vid varje testkörning körs även UPS:er i punkt.

GleSYS supportcenter är också kopplat till reservkraft för att kunna upprätthålla normal operation vid strömavbrott.

Säkerhet & förebyggande arbete

Passersystem & CCTV: Access till GleSYS datacenter hanteras av ett centralt passersystem. All in-/utpassering till våra faciliteter loggas. Samtidigt övervakas alla utrymmen med minst en övervakningskamera.

Lås & inbrottslarm: Alla utrymmen är larmade och vid intrång larmas väktare direkt. Området ronderas även av väktare på icke kontorstid. Colocation-rackskåp är låsta för access endast av respektive innehavare. Övrig utrustning, som routrar och dedikerade servrar, är placerade på en speciell yta i datacentret som endast behörig personal har tillträde till.