Stockholm Datacenter

Vi är din colocationpartner för framtidssäkra IT-lösningar

Kort fakta

  • Intern benämning: VBDC
  • Byggnadsår: Zon 1: 2012–2013 / Zon 2: 2015
  • Yta: 350 m² datahall av totalt 1500 m²
  • UPS-system: Zon 1: Socomec Modulys Green Power, 120 kVA / Zon 2: Emerson Network Power Chloride Trinergy, 750 kVA
  • Generator: Nödgenerator, 800 kVA
  • Klimatanläggning: Emerson Network Power Liebert HPC-S, 387 kW kyleffekt
  • Släcksystem: VESDA-laser och automatisk släckanläggning med Novec™ 1230 som släckmedium
Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Telefon: 0200-23 88 00
E-post: sales@glesys.se

Säkerhet & förebyggande arbete

Hos oss är du trygg

Passersystem & CCTV

Access till GleSYS datacenter hanteras av ett centralt passersystem. All in-/utpassering till våra faciliteter loggas. Samtidigt övervakas alla utrymmen med minst en övervakningskamera.

Lås & inbrottslarm

Alla utrymmen är larmade och vid intrång larmas väktare direkt. Området ronderas även av väktare utanför kontorstid. Colocation-rackskåp är låsta för access endast av respektive innehavare. Övrig utrustning, som routrar och dedikerade servrar, är placerade på en speciell yta i datacentret som endast behörig personal har tillträde till.

Alarm & övervakning

Datacentret har en komplett uppsättning av larm som täcker de vanliga larmpunkterna, som klimat och driftlarm. Dessa larm övervakas av GleSYS personal, men också av Nokas Larmcentral samt Coromatics säkerhetstjänster.

Alla områden är skyddade med rökdetektorer. De känsligaste områderna (datahallarna) har samplade detektorer för att upptäcka brand på snabbast möjliga tid. Automatiskt släcksystem (gas) finns även installerat för att skydda elektrisk utrustning i datacentret.

Kyla & UPS

”No muss, no fuss, no waste”

Varje zon har redundanta kylanläggningar med minst N+1 redundans. Kylanläggningen består av frikyleaggregat utomhus och precisionsaggregat i servergångarna. Frikyleaggregaten nyttjar utomhustemperaturen för maximal effekt. Aggregaten har EC-fläktar, som sänker varvtalet och därmed energiförbrukningen vid behov. För att sänka energiförbrukningen ytterligare separeras varm och kall luft med inkapslade gångar. Varje system i kylanläggningen kontrolleras och servas minst 2 ggr/kalenderår.

Respektive zon har sitt eget UPS-system som ger minst 8 minuter blink-/avbrottsfri kraft till rackskåp i datacentret. UPS:erna är helt redundanta och en effekt eller batterimodul kan bytas under drift. Batteritest sker automatiskt varannan vecka och funktionsprov görs varje månad. Systemet kontrolleras och servas minst 2 ggr/kalenderår. Alla batterier återvinns. GleSYS supportcenter drivs av egen individuell UPS för att säkerställa drift och underhåll även vid strömavbrott.

Fiber & Internet

GleSYS Backbone består av flera redundanta core- och distributionsroutrar för att det ska vara möjligt att ansluta utrustning redundant. Från Stockholm ansluter vi med flera våglängder till Malmö, Falkenberg, Göteborg och flertalet städer i Europa. Skanova och Stokab har ODF:er för fiberavlämning i våra lokaler.

Läs mer om GleSYS Backbone

Reservkraft & generatordrift

För ett datacenter är ett mycket driftsäkert reservkraftsystem ett måste

Ett reservkraftsaggregat (förberett för 2 aggregat) ger alla zoner strömförsörjning under ett elavbrott i det fasta elnätet. Varje aggregat testkörs av behörig GleSYS-personal minst 1 gång/månad. Aggregaten är utrustade med automatiskt infasningmot nät vilket ger blinkfri övergång till normalkraft. Service sker minst en 1 gång/år. Miljövänligt bränsle från EcoPar finns tillgängligt för minst 24 timmars drift.

GleSYS supportcenter är också kopplat till reservkraft för att kunna upprätthålla normal operation vid strömavbrott.