Användare, organisationer och projekt

Hur fungerar användare, organisationer och projekt?

usr-org-prj

Din personliga användare

GleSYS Cloud utgår från dig och din personliga användare. På din användare lägger du till betalkort, byter lösenord och skapar API-nycklar.

Du kan också aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) på din användare. Vi stödjer både Google Authenticator och YubiKey.

Som användare kan du äga eller tillhöra en eller flera organisationer.

Organisationer

All kontaktinformation och alla fakturor ligger samlade under organisationer och det är alltid organisationen som står som mottagare på fakturorna; givetvis kan en organisation representera en privatperson.

En organisation har alltid minst en ägare.

Ägare och medarbetare

Som ägare av en organisation kan du bjuda in andra användare till din organisation. När en användare har accepterat din inbjudan blir denna en medarbetare i organisationen. Du kan enkelt ställa in vilka rättigheter en medarbetare ska ha – eller om hen också ska vara ägare.

Exempelvis kan du bjuda in en konsult som endast behöver tillgång till servrarna i ett specifikt projekt, eller ekonomiavdelningen som bara behöver kunna se fakturor och inte administrera servrar. Du som ägare för organisationen har själv kontrollen.

Ägare har alltid fulla rättigheter och tillgång till hela organisationen, inklusive möjligheten att skapa nya projekt.

Projekt

Alla GleSYS tjänster ligger samlade under något vi kallar Projekt. Under projektet finns servrar, domäner, lastbalanserare och övriga tjänster.

Du kan exempelvis skapa ett projekt för produktionsmiljö och ett för labbmiljö, eller projekt för olika kunder.

Under en organisation kan du som ägare skapa flera projekt.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00