Introduktion till objektlagring

Inledning

Med GleSYS Objektlagring (Object Storage) kan du lagra olika sorters ostrukturerad data så som bilder, video, backuper med mera. Filer kort och gott. Du kan smidigt hämta de varifrån som helst via HTTP-protokollet. Objektlagringen passar bra till att lagra webbresurser men också backuper och andra datamängder.

GleSYS Objektlagringstjänst stödjer Amazon Web Services S3 API. Det gör att det finns en uppsjö med klientbibliotek och mjukvaror som direkt kan använda tjänsten. Exempelvis s3cmd som du kan läsa om här.

Med vår objektlagringstjänst får du en kostnadseffektiv lagring. Du kan börja litet och växa med tiden. Du betalar bara för det lagringsutrymme du använder. Du har till skillnad från många andra lagringstjänster ingen kostnad för utrymme du inte använder och objektlagringen är oändligt skalbar. Du slipper alltså hårddiskar som blir fulla när det är som mest opraktiskt.

De tekniska fördelarna i kombination med att objektlagringen är mycket prisvärd gör de till ett attraktivt alternativ. Speciellt om man jämför med just fysiska hårddiskar.

Förslag på användning

  • Spara backuper
  • Spara media till Wordpress
  • Lagring av stora mängder ostrukturerad data
  • Lagring av växande datamängder
  • Distribution av mjukvara

Grundläggande koncept

Objektlagring sparar data ostrukturerat. Mer förenklat kan man jämföra objektlagringens beståndsdelar med ett vanligt filsystem så här:

Instans

En instans är rotnivån i objektlagringen. Den kan jämföras med en hårddisk/partition. Du skapar din instans i vår kontrollpanel på cloud.glesys.se. Till instansen ansluter du sedan via HTTP-protokollet.

Bucket

Man kan se en bucket som en katalog i ett filsystem. I din bucket lägger du objekt. Du kan skapa flera buckets för att på så sätt kunna separera olika datamängder på din instans. Ingen extra kostnad tillkommer för buckets.

Objekt

Objektet motsvaras av en fil i ett vanligt filsystem. Varje objekt i en bucket måste ha ett unikt namn. Det blir objektets nyckel. Objekt kan hämtas direkt i din webbläsare precis som vilken annan fil som helst.

KB Objektlagringsheirarkin

API

Amazon Simple Storage Service, vanligtvis benämnt S3, är inte per definition en standard för "object storage". Men det finns många olika implementationer som bygger på detta API. Det sätt du kommunicerar med objektlagringen. I grunden är S3 ett vanligt REST-API.

Styrkan med att vår objektlagring är byggd på detta API är att det finns gott om mjukvara som du kan använda direkt utan att behöva sätta dig in i ett nytt API.

Vill du utveckla egen mjukvara kan du antingen använda ett av de färdiga klientbibliotek som finns eller göra egna HTTP-anrop mot REST-APIet.

GleSYS Objektlagring bygger på CEPH. Du kan läsa hela API-specifikationen här

Filhämtning

För att hämta en fil, som har rättigheter för publik åtkomst, behöver du bara ange dess URL. Det gör det enkelt att exempelvis länka in en fil på en webbsida. Ex kan du länka till bilden "foo.png" i bucketen med namnet "bar" med https://objects.dc-sto1.glesys.net/bar/foo.png.

Rättigheter

För att styra vilka användare som kan göra vad kan man sätta en Access Control List - ACL. Varje bucket och objekt har en ACL som subobjekt. En ACL innehåller vilken användargrupp eller användare som har vilka rättigheter. Du kan skapa egna ACL eller använda fördefinierade.

Läs mer om ACL här

Versionshantering

Med funktionaliteten för versionshantering kan du ha flera versioner av ett objekt. Du kan på så sätt återskapa en tidigare version av objektet eller exempelvis återskapa ett borttaget objekt.

Metadata

Med varje objekt kan du spara en uppsättning av egendefinierad metadata i form av nyckel/värdepar. Exempel på sådant som du kan använda metadatan till är namn på en fotograf som tagit en bild eller vad som är på bilden.

Kostnad

Du betalar enbart för den lagringsyta du utnyttjar. Vi tar inget extra betalt för bandbredd, antal API-anrop eller överförd datamängd.

Priset är 0,55 kr/GB per månad upp till 500 TB. Vill du lagra över 500 TB så kan vi erbjuda ett lägre pris. Hör av dig för en offert.

Mer information

Läs mer om tjänsten GleSYS Objektlagring

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00