Kom igång med en lastbalanserare i GleSYS Cloud

Inledning

Med en lastbalanserare fördelar du trafiken över flera servrar. Om en av dessa servrar skulle bli otillgänglig kommer lastbalanseraren att skicka vidare trafiken till de andra servrarna – vilket försäkrar att dina tjänster förblir tillgängliga.

En lastbalanserare gör det också möjligt för dig att lägga till resurser för att hantera en tillfälligt eller ständigt ökad belastning.

Dessutom kan du genom att placera en lastbalanserare mellan dina besökare och dina servrar göra förändringar i backend utan att det påverkar besökarna.

I den här guiden kommer vi att visa hur du skapar och konfigurerar en lastbalanserare i GleSYS Cloud.

Skapa din första lastbalanserare

  • Logga in i GleSYS Cloud.
  • Gå in på din organisation och det projekt som du vill skapa lastbalanseraren för.
  • Klicka på Lastbalanserare i listan och sedan knappen Skapa lastbalanserare.
  • Ge din lastbalanserare ett namn. Till exempel: lb.example.com
  • Välj datacenter. För optimerad prestanda rekommenderar vi dig att välja samma datacenter som dina servrar finns i (Falkenberg eller Stockholm).

Skapa lastbalanserare

Nu har du skapat din lastbalanserare och det är dags att konfigurera den.

Konfigurera din lastbalanserare

Nu har du kommit till fliken Detaljer. Här kan du bland annat se lastbalanserares ID (lb1234567) som används när du är i kontakt med vår support och en kostnadsammanställning.

1. SSL-certifikat

Vi rekommenderar alltid att du använder HTTPS (SSL) för dina webbapplikationer och då måste du du lägga till ett SSL-certifikat på lastbalanseraren.

Det gör du genom att klicka på knappen Ladda upp certifikat. Ge den ett namn och klistra in certifikatet i PEM-format (en textsträng med domäncertifikat, nyckel och CA-certifikat, i den ordningen).

Läs gärna vår guide om hur du konverterar ett SSL-certifikat från CRT- till PEM-format.

Ladda upp SSL-certifikat

Obs! Vi har idag inte stöd för autoförnyelse av Let's Encrypt-certifikat. Därför rekommenderar vi att du köper ett certifikat om du ska använda vår lastbalanserare. Här är några exempel på återförsäljare av SSL-certifikat:

2. Lägg till lyssnare

Innan du börjar använda lastbalanseraren behöver du lägga till en eller flera lyssnare.

En lyssnare hanterar förfrågningar om anslutningar. Den konfigureras med en port och ett protokoll för front-end och dess förfrågningar (klient till lastbalanserare).

Behöver du ta emot trafik över mer än en port lägger du till fler lyssnare (en lyssnare per port). Vill du till exempel fånga upp HTTP-anrop och redirecta dessa till HTTPS lägger du till en lyssnare även för port 80.

Lägg till lyssnare

Port
Ange den port som du vill att lastbalanseraren lyssnar på. I exemplet port 443 för HTTPS.

Läge
Du kan välja mellan HTTP och TCP som protokoll (HTTP är förvalt).

  • Är det webbservrar du vill lastbalansera så är det HTTP du ska välja.
  • Med protokollet TCP går det bra att lastbalansera vilken typ av TCP-trafik som helst eller terminera SSL utanför lastbalanseraren. Ett exempel är om du vill lastbalansera MySQL mellan två slavar i ett MySQL-kluster.

Sticky Sessions
Som standard är Sticky Sessions avaktiverat (satt till No). Det betyder att lastbalanseraren fördelar trafiken jämnt enligt inställningarna du gjort för målen.

Genom att aktivera Sticky Sessions (Yes) kommer anslutningar från lastbalanseraren att försöka behålla sessioner till den backend-server som den först anslutit till. Det är rekommenderat om du till exempel genom din webbapplikation sparar temporär sessionsdata på webbservern, som besökarens kundkorg i din e-butik.

Sticky Sessions fungerar endast i HTTP-läge.

Certifikat
Här kan du välja det SSL-certifikat du lagt till tidigare, som du vill använda till lastbalanseraren och dina bakomliggande webbservrar.

3. Lägg till mål

Nu är det dags att lägga till dina mål, det vill säga webbservrarna som trafiken ska fördelas till.

Lägg till mål

Vikt anger hur trafiken ska prioriteras proportionerligt till de andra målen.

I vårt exempel har båda servrarna vikten 1 vilket innebär att trafiken kommer att fördelas jämnt över de båda servrarna.

Webbserver 1 får 50 % av trafiken och webbserver 2 får resterande 50 % av trafiken.

Ytterligare ett exempel för att förtydliga hur det fungerar är om webbserver 1 får en vikt på 1 och webbserver 2 däremot får en vikt på 2. Då kommer fördelningen att bli 33 % mot 67 %.

Glöm inte att trycka på Spara-knappen nere i högra hörnet för att dina ändringar ska slå igenom.

Avancerade inställningar

Avancerade inställningar

Under fliken Avancerat har du möjlighet att göra fler inställningar på dina lyssnare. Du kan ställa in:

Samtidiga anslutningar (Concurrent Connections)
Maximalt antal samtidiga anslutningar. 1000 anslutningar inställt som standard.

Klient-timeout (Client Timeout)
Timeout i sekunder för inaktivitet på klientsidan. 30 sekunder inställt som standard.

Anslutnings-timeout (Connect Timeout)
Timeout i sekunder för etablering av TCP-anslutning. 4 sekunder inställt som standard.

Svars-timeout (Response Timeout)
Timeout i sekunder för bakomliggande server att svara med till exempel HTTP 200 (bör åtminstone motsvara PHP:s max_execution_time). 30 sekunder inställt som standard.

Övervakning

Under fliken Statistik har du möjlighet att se hur många anslutningar som är aktiva i lastbalanseraren under den senaste timmen. Läs mer om hur du kan arbeta med realtidsdata över anslutningar till din lastbalanserare.

Statistik

Rekommenderade konfigurationer för dina webbservrar

I HTTP-läge lägger lastbalanseringstjänsten med två headers:

  • X-Forwarded-For
  • X-Forwarded-Proto

X-Forwarded-For (XFF) är ett fält i HTTP-headern som är en metod för att identifiera IP-adressen hos klienten som ansluter till webbservern genom lastbalanseraren. Om du inte editerar loggformatet i Apache2/nginx genom att använda sig av denna header kommer bara lastbalanserarens IP-adress att loggas (eftersom det är den som faktiskt ansluter mot servern hela tiden). Det är samma med din kod. Om du använder t.ex. "REMOTE_ADDR" i PHP visar denna lastbalanserarens IP-adress. X-Forwarded-For är lösningen på detta.

X-Forwarded-Proto används för att skicka med vilket protokoll (HTTP eller HTTPS) som klienten använder för att ansluta till lastbalanseraren. Detta används primärt för redirect mot HTTPS (om besökaren kommer in på http).

För att konfigurera dessa på dina webbservrar, se hur du använder X-Forwarded-For och X-Forwarded-Proto här.

Vill du att vi hjälper dig med din lastbalanserare?

Inga problem! Med tjänsten Systemförvaltning tar vi totalansvar för din serverlösning. Läs mer här

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00