Kom igång med GleSYS Fillagring

Inledning

GleSYS Fillagring gör det möjligt för dig att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt lagra och dela stora mängder data mellan dina VPS:er eller dedikerade servrar.

För att följa den här guiden behöver du ett konto i GleSYS Cloud. Om du inte redan har ett kan du skapa ett kostnadsfritt konto här.

Skapa en lagringsvolym i GleSYS Cloud

Logga in i GleSYS Cloud och gå till din organisation och det projekt där du vill skapa din lagringsvolym. Observera att du endast kan ansluta dina servrar till volymer som ligger under samma projekt.

Under avsnittet Infrastruktur hittar du tjänsten Fillagring.

  • Klicka på Skapa volym
  • Ge din lagringsvolym ett namn
  • Välj i vilket datacenter för lagringsvolymen. Vi rekommenderar att du väljer samma datacenter som dina servrar är placerade i.
  • Välj hur mycket lagringsutrymme du behöver och om volymen ska uppgraderas till nästa plan automatiskt om du överskrider det valda lagringsutrymmet.
  • Klicka på Skapa volym. Det tar cirka 5 minuter innan den är skapad.

OBS! Om du väljer att lagringsvolymen ska uppgraderas till nästa plan automatiskt kommer den inte att nedgraderas automatiskt när du ta bort filer utan det behöver du göra i kontrollpanelen.

Ge dina servrar åtkomst till lagringsvolymen

Efter volymen skapats är det dags att lägga till servrarna som ska få ansluta till volymen. Klicka på Ge en server åtkomst/Provide access to a server. I listan ser du dina servrar som finns i ditt projekt. Klicka på de som du vill ge åtkomst och därefter Lägg till.

Kan jag lägga till egna IP-adresser?

Ja, det kan du. Kontakta vår support och meddela vilka IP-adresser du vill lägga till så hjälper vi dig.

Montera lagringsvolymen på din server

När du skapat din lagringsvolym och valt vilka servrar som ska få tillgång är det dags att montera den i ditt operativsystem. I GleSYS Cloud får du instruktioner och färdiga kommandon för både Linux och Windows.

Montering i Linux (Debian/Ubuntu)

Installera NFS-klient paketet nfs-common:

sudo apt update
sudo apt install nfs-common

Skapa en katalog i det lokala filsystemet för att fungera som monteringspunkt för fjärrfilsystemet:

sudo mkdir /mnt/nfs

Använd din favoriteditor för att lägga till följande rad i filen /etc/fstab. Ersätt XXXXX med det unika värdet för din volym:

fs-XXXXX.cloud.glesys.net:/dpool/nfs /mnt/nfs nfs4 rw,hard, 0 0

Montera filsystemet genom att köra följande kommando:

sudo mount -a 

Montering i Windows Server (PowerShell)

Kontrollera att NFS-funktionen är tillgänglig

PS C:\>  Get-WindowsFeature -Name NFS*

Installera NFS-Client Funktionen:

PS C:\>  Install-WindowsFeature -Name NFS-Client

Montera dela volymen på en ny enhet

PS C:\>  New-PSDrive Z -PsProvider FileSystem -Root \\fs-XXXXX.cloud.glesys.net\dpool\nfs -Persist

Nu är hittar du den nya enheten i “Den här datorn” och kan börja använda den för att lagra och dela filer mellan dina servrar.

Servicefönster

Alla volymer underhålls kontinuerligt av vår driftorganisation. När volymen skapas tilldelas ett slumpmässigt valt servicefönster då underhåll för din volym utförs. Under detta servicefönster kan volymen bli otillgänglig korta perioder. Aktuellt servicefönster visas på informationssidan i GleSYS Cloud, kontakta vår support om du behöver justera till ett annat servicefönster.

Läs också

Mer om tjänsten Fillagring

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00