Se upp Just nu cirkulerar spam och phishingförsök med oss som avsändare.

Konfigurera Rclone för hantering av GleSYS Objektlagring

Inledning

Rclone är ett verktyg som används för att synkronisera filer och kataloger till och från olika molntjänstleverantörer.

I den här guiden går vi igenom hur du konfigurerar Rclone för att hantera filer i GleSYS Objektlagring. Med Rclone kan du bland annat ladda upp och ner filer, kryptera data, skapa buckets och se hur mycket data som lagras.

Installera Rclone

Börja med att Installera Rclone med hjälp av APT (Advanced Package Tool) på följande sätt:

sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install rclone -y

Konfigurera Rclone

Innan du kan konfigurera Rclone behöver du skapa en objektlagringsinstans i GleSYS Cloud.

Var noga med att anteckna de värden du anger och som skapas. Kryssa i rutan för att skapa en bucket samtidigt som instansen skapas. Det är speciellt viktigt att du antecknar den hemliga nyckeln (Secret Access Key), då du kan inte få fram den i efterhand.

Nu är det dags att starta själva konfigurationen. Du startar den med följande kommando:

rclone config

Nu kommer du få en rad frågor som skall besvaras.

Först ska du välja att skapa en ny remote. Det vill säga en ny anslutning till objektlagringstjänsten. Skriv “n” och tryck Enter.

No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q>n

Skriv sedan in det namn du vill ge din anslutning och tryck Enter. I detta exempel använder vi "GleSYSS3Remote".

name>GleSYSS3Remote

Nu får du en lista på olika tjänster Rclone kan ansluta till. För att ansluta till en generisk S3-kompatibel lagringstjänst skriver du “s3” och trycker Enter.

Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
Storage>s3

I nästa steg får du välja vilken leverantör du vill använda. GleSYS Objektlagring använder Ceph. Skriv "ceph" och tryck Enter för att gå vidare.

Choose your S3 provider.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
provider>ceph

Nu är det dags att börja skriva in värdena du angav och fick när du skapade din objektlagringsinstans.

Först väljer du hur dina nycklar ska hämtas. Vi kommer skriva in dem manuellt, så tryck Enter för att gå vidare.

Get AWS credentials from runtime (environment variables or EC2/ECS meta data if no env vars).
Only applies if access_key_id and secret_access_key is blank.
Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
Choose a number from below, or type in your own value
env_auth>

Först ut är “Access Key”. Skriv in det nyckelvärde du fick när du skapade din objektlagringsinstans och tryck Enter.

AWS Access Key ID.
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
access_key_id>QWERTY12345ASDFG56789

Nästa nyckel är din “Secret Access Key” (din hemliga nyckel). Skriv in nyckelvärdet och tryck Enter.

AWS Secret Access Key (password)
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
secret_access_key>Fdf3SfrFSV7v44Tv3V7b5fgh8rghfgRTBTy7gDt

Detta steget handlar om region, något som inte används inte i GleSYS Objektlagring. Trycka Enter för att hoppa över detta steg.

Region to connect to.
Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a region.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
region>

Nu ska du ange adressen till din endpoint. Även denna information fick du när du skapade din objektlagringsinstans. Skriv in adressen och tryck Enter.

Endpoint for S3 API.
Required when using an S3 clone.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
endpoint>

Eftersom vi utelämnade region kan vi även hoppa över “Location constraint”. Tryck Enter för att gå vidare.

Location constraint - must be set to match the Region.
Leave blank if not sure. Used when creating buckets only.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
location_constraint>

Nu kan du sätta default-rättigheten som kommer appliceras på dina objekt. Du kan självklart skapa mer specifika rättigheter senare. Skriv in “private” och tryck Enter. Nu är det bara ägaren av objekten som har tillgång.

Canned ACL used when creating buckets and storing or copying objects.
This ACL is used for creating objects and if bucket_acl isn't set, for creating buckets too.
For more info visit https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html#canned-acl
Note that this ACL is applied when server side copying objects as S3
doesn't copy the ACL from the source but rather writes a fresh one.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
acl>

Nu är du nästan klar. På frågan om du vill ändra avancerade konfigurationsinställningar skriver du “n” och trycker Enter.

Edit advanced config? (y/n)
y) Yes
n) No
y/n>

I det sista steget får du en summering över din konfiguration. Om allt ser bra ut skriver du “y” och trycker Enter för att spara.

Remote config
--------------------
[GleSYSS3Remote]
provider = Ceph
access_key_id = XQJGERGERGE5PZQERT
secret_access_key = Ej2ZsPgoVlkjhh34kjh34kjhlj34qTSDFWEiOdAs
endpoint = objects.dc-sto1.glesys.net
acl = private
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d>

Avsluta konfigurationen genom att skriva “q” och tryck Enter.

Testa Rclone

Du kan enkelt ladda upp en fil genom att använda kommandot nedan. Ersätt “bucketnamn” med namnet på den bucket som skapades åt dig när du skapade din objektlagringsinstans.

rclone copy -v fil.namn GleSYSS3Remote:bucketnamn

För att se ifall din fil blivit uppladdad använder du följande kommando.

rclone ls GleSYSS3Remote:bucketnamn

Tips på användbara kommandon!

Det finns en hel uppsjö av kommandon och funktioner som Rclone kan utföra. Nedan har vi listat några av de mest användbara. För en komplett lista över kommandon besök rclones.org.

Lista alla buckets på din remote:

rclone lsd remotenamn:

Skapa en bucket:

rclone mkdir remotenamn:bucketnamn

Lista innehållet i en bucket:

rclone ls remotenamn:bucketnamn

Synkronisera lokalt innehåll till en remote:

rclone sync /folder/ remotenamn:bucketnamn

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00