Lilla domänskolan och konsten att flytta domäner

Inledning

Vad menas med att flytta en domän? Frågan är inte helt enkel att svara på utan all bakgrundsinformation. En flytt kan beroende på hur man ser på saken avse antingen;

  • en transfer
  • ett ägarbyte
  • ett namnserverbyte

Syftet med den här artikeln är att reda ut de vanligaste rollerna, begreppen och frågorna som är förknippade med domäner, så att du vet hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå.

Vanliga begrepp och termer

Projekt och användare i GleSYS Cloud

Som användare av GleSYS Cloud har du har tillgång till en eller flera organisationer och dessa organisationer kan i sin tur innehålla projekt. En domän är bunden till ett av dessa projekt.

För varje användare finns det kontaktuppgifter sparade. När du hör av dig till oss är det mycket viktigt att du kontaktar oss via en e-postadress som är knuten till en användare som kan hantera projektet det gäller. Detta är för att vi ska kunna verifiera att du har behörighet att göra ändringen. Detta är också anledningen till att vi sällan kan hjälpa till med mer än att svara på vissa frågor via telefon, för att vi helt enkelt inte kan verifiera vem du är.

Domänägare

Om du behöver begära ut någon typ av information om en domän, men inte har tillgång till projektet (enligt ovan) så måste vi gå efter domänens ägaruppgifter.

Ägaruppgifterna för en domän anges när den registreras. Uppgifterna är helt fristående från den användare som genomför registreringen – det går bra att till exempel registrera och administrera en domän åt en kund och därmed ange dessa uppgifter istället.

Ägaruppgifter går ofta att hämta ut via Whois-systemet, men de kan även vara dolda. För .se-domäner kan du leta upp innehavare med tillhörande ägaruppgifter här.

Vi låter alltså den som har tillgång till projektet som domänen ligger upplagd på administrera domänen, men den riktiga ägaren är den som står i domänens ägaruppgifter. Om du skulle behöva administrera en domän, men har förlorat åtkomst till projektet som den ligger upplagt i, kommer du att behöva bevisa att du är domänens riktiga ägare.

Registrar

Registraren är den som sköter administrationen av domänerna. Det är de som har direktkontakt med förvaltaren av toppdomänen (till exempel .se, .com och .net). Det är registraren som ser till att domänen blir registrerad och förnyad.

Återförsäljare

En återförsäljare är ett företag som registrerar domäner via en registrar. Återförsäljare har inte själva direktkontakt med till exempel .se-förvaltaren. Det är mycket administration som tillkommer om du själv ska vara registrar, speciellt om du vill erbjuda dina kunder många olika toppdomäner. Därför föredrar många företag som inte primärt är fokuserade på domänförsäljning att istället vara återförsäljare.

Namnservrar

Namnservrarna är de som håller informationen om pekarna för domänen. När ett uppslag görs för en domän så bestämmer namnservrarna vilket svaret blir. Om en webbadress skrivs in i webbläsaren bestämmer namnservern vilken IP-adress som sidan kommer att laddas ifrån och om e-post skickas till domänen så bestämmer de vilka mailservrar e-posten kommer att levereras till.

Att flytta en domän

När man pratar om att flytta en domän eller göra ändringar på den kan det alltså innebära olika saker.

Transfer

När du gör en transfer så flyttas domänen från en registrar till en annan. För de allra flesta toppdomänerna (till exempel .se och .com) genomförs en transfer genom att du först begär ut en Auth-kod från den nuvarande registraren. Denna kod kallas ibland även transfer-nyckel, EPP-kod eller Auth-nyckel. Koden skickas sedan till den registrar som du vill flytta till, som med hjälp av den kan flytta över domänen. Denna kod är alltså en värdehandling och om den kommer i orätta händer kan någon ta över domänen. Den bör därför hanteras med försiktighet.

Observera att om du vill göra en transfer mellan organisationer och projekt i GleSYS Cloud ber vi dig kontakta supporten på support@glesys.se

Ägarbyte

När du gör ett ägarbyte för en domän, byter du ut ägaruppgifterna för domänen. Detta innebär alltså inte att du kan göra en transfer, utan bara att du ändrar kontaktuppgifterna för domänen. Hur ett ägarbyte genomförs rent praktiskt varierar för olika toppdomäner. För .se-domäner krävs bland annat ett undertecknat intyg om ägarbytet. Ladda ned blankett för Överlåtelse av domännamn här.

Om du säljer en domän genomförs normalt både ett ägarbyte och en flytt av domänen från säljarens konto till köparens hos den registrar eller återförsäljare som har kontroll över domänen.

Namnserverbyte

När du byter namnservrar för en domän ändrar du vilka servrar som sköter administrationen av domänpekarna. Om du använder våra namnservrar är det pekarna i GleSYS Cloud som gäller för domänen. Använder du example.com:s namnservrar är det inställningarna i deras namnservrar som gäller. Så här byter du namnservrar i GleSYS Cloud.

Transfer, ägarbyte och namnserverbyte är alltså tre helt olika saker. Du kan genomföra ett namnserverbyte utan att för den sakens skull behöva byta registrar eller ägaruppgifter. Det går också att byta registrar utan att byta varken ägaruppgifter eller namnservrar.

Vem betalar jag?

När en domän registreras är det registraren som tar betalt för det. Antingen går den kostnaden direkt till kunden eller till en återförsäljare som i sin tur tar betalt från domänägaren. Vissa återförsäljare eller registrarer kan i sin tur ta ut extra kostnader, till exempel kan ett webbhotell som är återförsäljare av domäner kräva att du har ett webbhotellskonto hos dem för att få registrera och hantera domäner. Vi tar inte något extra betalt för vår DNS-tjänst – utan det är alltså bara registrering, förnyelse, transfers och ägarbyten som kan kosta pengar.

Så här fungerar det hos GleSYS

Om du vill flytta en domän till oss från en annan leverantör måste du först begära ut Auth-koden från den tidigare leverantören.

När du har Auth-koden loggar du in i vår kontrollpanel och kan därifrån genomföra transfern.

För till exempel .com- och .net-domäner ändras ägaruppgifterna automatiskt när transfern genomförs, men det kan vara bra att veta att detta inte gäller alla toppdomäner.

För att ändra ägaruppgifter för domänen kontaktar du vår support när transfern har genomförts (vi har inte möjlighet att ändra dessa uppgifter innan). Hur lång tid det tar att göra ett ägarbyte varierar beroende på vilken toppdomän det gäller. Därför är detta något som måste göras manuellt av vår support.

När du gör en transfer och eventuellt uppdaterar kontaktuppgifterna kommer dock aldrig namnservrarna att ändras automatiskt efter genomförandet. Domänen kommer fortfarande att fungera precis likadant som den gjorde innan flytten, till exempel med samma pekare och mailservrar.

I det här läget är det inte våra namnservrar som används för domänen, och det är inte inställningarna i vår kontrollpanel som används när uppslag görs.

Innan du byter till våra namnservrar är det alltså mycket viktigt att du kontrollerar att domänens inställningar i vår kontrollpanel stämmer. Alla pekarna måste peka mot rätt destination, MX-pekarna måste peka mot rätt mailservrar och så vidare. Om inte detta är korrekt uppsatt kan e-posten sluta fungera eller besökare kan få problem att nå din webbplats. Det enklaste sättet att se till att det blir rätt är att logga in i den tidigare leverantörens kontrollpanel och jämföra inställningarna med de som finns i vår kontrollpanel.

Om du även vill flytta över e-posthanteringen till oss är det viktigt att du skapar nya e-postkonton i vår kontrollpanel innan namnservrarna byts och domänen pekas om.

När allt ser ut att stämma kan du sedan byta till våra namnservrar via vår kontrollpanel.

Sammanfattning

För att en domän helt ska flyttas till GleSYS måste följande steg genomföras:

  • Begär ut Auth-kod från den nuvarande leverantören.
  • Utför transfer via vår kontrollpanel; ange Auth-kod samt kontaktuppgifter.
  • Säkerställ att alla pekare i vår kontrollpanel är de som ska användas för domänen. Tänk igenom vilka e-postservrar som är konfigurerade för domänen och skapa e-postkonton om det behövs.
  • Byt till våra namnservrar i vår kontrollpanel. Så här byter du namnservrar i GleSYS Cloud.

Om behov finns kan ett ägarbyte genomföras efter att transfer har genomförts, genom att kontakta vår support. För ägarbytet spelar det ingen roll om namnservrarna är utbytta eller ej. Ägarbyte kan medföra en kostnad och eventuella åtgärder, som till exempel underskrift av ansökningsblankett.

Har du frågor som rör registrering, transfers, ägarbyten eller pekningar, hjälper vi dig gärna med det. Kontakta support@glesys.se, så tar vi det därifrån.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00