Radera och avmontera disk i Linux

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med SSH. Guider för hur du ansluter med SSH går att hitta här: Kom igång med GleSYS servertjänster

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

OBS: Radering av disk är en permanent och oåterkallelig åtgärd. Innan du kör dessa kommandon, se till att du har valt rätt enhet. Säkerställ också att du har gjort säkerhetskopior av eventuell viktig data.

Instruktioner

Steg 1

För att genomföra guiden behöver vi hämta ut SCSI ID, enhetsnamn samt partitionsnummer för disken som ska raderas.

Låt oss börja med att hämta ut enhetsnamn och partitionsnummer. Använd mount tillsammans med grep och ange sökvägen till disken i det lokala filsystemet som argument till grep.

$ sudo mount | grep /mnt/storage
/dev/sdb1 on /mnt/storage type ext4 (rw,relatime,seclabel)

I exemplet ovan är den lokala sökvägen /mnt/storage och i resultatet får vi ut en disk med enhetsnamnet sdb och partitionsnummer 1.

Steg 2

Använd lsblk för att hämta ut SCSI ID för disken.

$ sudo lsblk --scsi 
NAME HCTL    TYPE VENDOR  MODEL     REV
sda 0:0:0:0  disk VMware  Virtual disk  2.0
sdb 0:0:1:0  disk VMware  Virtual disk  2.0

Leta upp raden där NAME-kolumnen matchar enhetsnamnet vi hämtade ut i föregående steg. Den tredje gruppen i HCTL-kolumnen för den raden motsvarar det SCSI ID vi är ute efter.

I exemplet ovan har alltså disken med enhetsnamn sdb ett SCSI ID med värdet 1.

Steg 3

Använd umount för att avmontera disken från filsystemet. Ange sökvägen till disken i det lokala filsystemet som argument.

$ sudo umount /mnt/storage

Steg 4

Använd valfri editor för att öppna filen /etc/fstab och ta bort raden som innehåller sökvägen till den disk vi vill radera. I den här guiden där sökvägen är /mnt/storage skulle alltså raden kunna se ut så här:

UUID=a72f9109-7d29-46ff-b9eb-10e234da15f6  /mnt/storage  ext4   rw,relatime  0  2

OBS: Det är viktigt att raden ovan tas bort eftersom operativsystemet annars kan få problem vid nästa omstart.

Steg 5

Radera slutligen disken med det SCSI ID vi tog fram i steg 2 via kontrollpanelen.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00