Radera och avmontera disk i Windows

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med RDP. En guide för hur du gör detta går att hitta här: Anslut till din Windows Server med RDP

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

OBS: Radering av disk är en permanent och oåterkallelig åtgärd. Innan du kör dessa kommandon, se till att du har valt rätt disknummer och enhetsbeteckning. Säkerställ också att du har gjort säkerhetskopior av eventuell viktig data.

Instruktioner

Steg 1

Använd Get-Partition för att hämta ut SCSI ID för den disk som ska raderas. Ange enhetsbeteckningen för disken som argument. Notera värdet för DiskNumber som motsvarar det SCSI ID vi är ute efter. I exemplet nedan har disken enhetsbeteckningen F.

PS C:\> Get-Partition | Select DiskNumber, Driveletter | Where-Object DriveLetter -Eq "F"

DiskNumber Driveletter
---------- -----------
         1           F

Steg 2

Använd Set-Disk för att göra disken otillgänglig. Ange SCSI ID som argument.

PS C:\> Set-Disk -Number 1 -isOffline $true

Steg 3

Radera slutligen disken med det SCSI ID vi tog fram i steg 1 via kontrollpanelen.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00