Så migrerar du en server från OpenVZ till VMware

Introduktion

Den här guiden visar hur du migrerar från OpenVZ till VMware.

VMware bygger på en annan typ av virtualisering jämfört med OpenVZ vilket gör att det inte går att konvertera en VPS automatiskt från OpenVZ till VMware. Därför måste man flytta över filerna till den nya VMware-servern manuellt.

Viktigt att notera är att IP-adresserna inte kommer att följa med från OpenVZ-containern. Om du har beroenden av IP-adresserna i din applikation eller tjänst behöver du beakta det. Användare och lösenord kommer däremot att flyttas med.

För att genomföra migrering med hjälp av guiden behöver du god teknisk kunskap. Vill du ha hjälp med migrering så hör av dig till oss på support@glesys.se för konsultation och kostnadsförslag.

Steg 1 – Förberedelser

Skapa en ny VMware-server från samma mall (template) och specifikation som din nuvarande OpenVZ-installation. Denna kommer vi migrera till senare.

Steg 2 – Uppgradering av dina servrar

Uppgradera båda dina servrar till senaste paketen samt installera rsync som verktyg för att synkronisera filer och bibliotek mellan dina två servrar:

apt-get update && apt-get install rsync && apt-get dist-upgrade -y
reboot

Steg 3 – Kopiera filer från den gamla servern till den nya

Logga in som root på OpenVZ-servern igen. Det är ifrån denna vi ska köra rsync.

Viktigt att tänka på innan du går vidare är att stänga av alla program och tjänster som skriver till disk, till exempel: Apache, MariaDB och MySQL. Samt pausa eventuella cronjob.

OBS! Byt ut $IP till målserverns IP-adress i koden nedan.

rsync -avz --numeric-ids --delete --exclude /run --exclude /lib/udev --exclude /etc/udev --exclude /lib/modules/ --exclude /aquota.group --exclude /aquota.user --exclude /boot/ --exclude /dev/ --exclude /proc/ --exclude /etc/network/interfaces --exclude /sys/ --exclude /etc/fstab / $IP:/

Steg 4 – Installera kernel, grub och systemverktyg

Nu har den nya servern fått all data den behöver ifrån OpenVZ-servern. Problemet är att dpkg, Debians och Ubuntus paketdatabas, också är synkroniserad. I och med att OpenVZ inte installerar kernel så har målservern tappat all information om det. Därför måste vi installera om grub etc.

Debian

apt-get install linux-image-amd64 linux-headers-amd64 busybox grub-pc acpid acpi-support-base open-vm-tools

Ubuntu

apt-get install linux-image-generic linux-headers-generic busybox grub-pc acpid acpi-support open-vm-tools

Du kommer få en fråga om vart du vill installera boot loadern. Välj

/dev/sda

GRUB install devices:
[*] /dev/sda (21474 MB; ???)

Aktivera consolen om den inte redan är det:

systemctl enable getty@tty1.service

När det är klart starta om servern:

reboot

Nu ska du kunna logga in på den nya servern med inloggningsuppgifterna från den gamla servern. Tänk på att det är en ny IP-adress som gäller.

Steg 5 – Tips

Om du har en DNS-koppling eller lastbalanserare till servern är det dags att peka om den.

Det är inte rekommenderat att tillåta att root loggar in med lösenord via SSH.

Vi rekommenderar därför att i SSHd servern; stänga av möjligheten att logga in med lösen och bara tillåta SSH-nyckel.

OBS! Se till att du kan logga in utan lösenord innan detta görs

sudo sed -i 's/^PermitRootLogin yes/PermitRootLogin prohibit-password/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo systemctl restart sshd

Vill du inte ha kvar din OpenVZ-server så glöm inte att radera den i kontrollpanelen eftersom du debiteras för den även om den är avstängd.

Behöver du hjälp med att migrera?

Hör av dig till oss på support@glesys.se för konsultation och kostnadsförslag.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00