Skapa och montera ny disk i Linux

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med SSH. Guider för hur du ansluter med SSH går att hitta här: Kom igång med GleSYS servertjänster

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

OBS: Kommandona nedan kommer att radera all data på disken och skapa en ny partition. Detta är en permanent och oåterkallelig åtgärd. Innan du kör dessa kommandon, se till att du har valt rätt enhet. Säkerställ också att du har gjort säkerhetskopior av eventuell viktig data.

Instruktioner

Steg 1

Om ni inte redan skapat en ny disk för er server kan ni göra detta via vår kontrollpanel. Notera vilket SCSI ID din nya disk tilldelas.

Steg 2

Använd lsblk för att lokalisera den nya disken.

$ lsblk --scsi | grep sd
NAME HCTL    TYPE VENDOR  MODEL       REV
sda 0:0:0:0  disk VMware  Virtual disk    2.0
sdb 0:0:1:0  disk VMware  Virtual disk    2.0
sdc 0:0:2:0  disk VMware  Virtual disk    2.0

Leta upp enheten i resultatet från kommandot där den tredje gruppen i HCTL-kolumnen matchar det SCSI ID som disken tilldelades. Notera vilket namn enheten har.

Om du har en disk med SCSI ID 1 är det i exemplet ovan HCTL-kolumnen med värdet 0:0:1:0 du letar efter där enhetens namn är sdb.

Steg 3

Använd gdisk och ange /dev/<enhetens-namn> som argument för att skapa den nya partitionstabellen.

$ sudo gdisk /dev/sdb
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): (Enter)
First sector (34-20971486, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: (Enter)
Last sector (2048-20971486, default = 20969471) or {+-}size{KMGTP}: (Enter)
Current type is 8300 (Linux filesystem) 
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): (Enter)
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
The operation has completed successfully.
 1. Ange först n i den interaktiva prompten för att påbörja skapandet av partitionen.
 2. Tryck sedan Enter på de fyra följande valen för att använda de förvalda inställningarna.
 3. Ange slutligen w följt av Y för att spara ändringarna och slutföra skapandet.

Steg 4

Använd mkfs.ext4 och ange /dev/<enhetens-namn><partitionsnummer> som argument för att skapa ett ext4-filsystem på den nya partitionen. Den förvalda inställningen för partitionsnummer i föregående steg är 1.

$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

Steg 5

Använd mkdir för att skapa en katalog i det lokala filsystemet med det namn du vill använda som monteringspunkt för den nya disken.

$ sudo mkdir /mnt/storage

Steg 6

Använd blkid med /dev/<enhetens-namn><partitionsnummer> som argument för att hämta ut UUID för den nya partitionen.

$ sudo blkid -s UUID -o value /dev/sdb1
1c4ad0b1-8169-4ca2-bd13-f78725a0e9b1

Steg 7

Använd valfri editor för att öppna filen /etc/fstab och lägg till följande rad:

UUID="<uuid-från-steg-6>"    <katalognamn-från-steg-5>      ext4   rw,relatime  0  2

Med dom valen vi gjort i den här guiden skulle alltså raden se ut så här:

UUID="1c4ad0b1-8169-4ca2-bd13-f78725a0e9b1"    /mnt/storage      ext4   rw,relatime  0  2

Partitionen kommer nu monteras automatiskt vid omstart.

Steg 8

Använd mount för att montera filsystemet direkt.

$ sudo mount -a

Steg 9

Konfigurationen av den nya disken är nu klar. Använd df för att verifiera att partitionen monterats korrekt. Ange /dev/<enhetens-namn><partitionsnummer> som argument.

$ df -h /dev/sdb1
Filesystem   Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
/dev/sdb1    109G  46G  59G   44%  /mnt/storage

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00