Skapa och montera ny disk i Windows

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med RDP. En guide för hur du gör detta går att hitta här: Anslut till din Windows Server med RDP

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

OBS: Kommandona nedan kommer att radera all data på disken och skapa en ny partition. Detta är en permanent och oåterkallelig åtgärd. Innan du kör dessa kommandon, se till att du har valt rätt disknummer och enhetsbeteckning. Säkerställ också att du har gjort säkerhetskopior av eventuell viktig data.

Instruktioner

Steg 1

Om ni inte redan skapat en ny disk för er server kan ni göra detta via vår kontrollpanel. Notera vilket SCSI ID din nya disk tilldelas.

Steg 2

Använd Get-Disk för att hämta ut en lista över alla diskar.

PS C:\> Get-Disk | Select-Object DiskNumber, IsBoot, Location

DiskNumber IsBoot Location
---------- ------ --------
     0  True PCI Slot 160 : Bus 3 : Device 0 : Function 0 : Adapter 2 : Port 0 : Target 0 : LUN 0
     1 False PCI Slot 160 : Bus 3 : Device 0 : Function 0 : Adapter 2 : Port 0 : Target 1 : LUN 0

Leta upp den rad där värdet för Target matchar det SCSI ID som disken tilldelades i kontrollpanelen. Notera vad värdet i DiskNumber-kolumnen är för raden. Om vi har ett SCSI ID med värdet 1 är det alltså den andra raden i exemplet ovan vi är intresserade av där värdet för DiskNumber också är 1.

Steg 3

Använd Set-Disk för att göra disken tillgänglig. Ange disknumret vi hämtade ut i föregående steg som argument.

PS C:\> Set-Disk -Number 1 -isOffline $false

Steg 4

Använd Initialize-Disk för initiera disken med GPT. Ange disknummer som argument.

PS C:\> Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT

Steg 5

Använd slutligen New-Partition för att skapa en ny partition på disken. Ange disknummer som argument tillsammans med den enhetsbeteckning och det namn ni vill ha för disken. I exemplet nedan är disknumret 1 och vi har valt F som enhetsbeteckning samt Storage som namn.

PS C:\> New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter F | Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel Storage

DriveLetter FriendlyName FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining  Size
----------- ------------ -------------- --------- ------------ ----------------- -------------  ----
F      Storage   NTFS      Fixed   Healthy   OK           9.95 GB 9.98 GB

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00