Utöka befintlig disk i Windows

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med RDP. En guide för hur du gör detta går att hitta här: Anslut till din Windows Server med RDP

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

Instruktioner

Steg 1

Använd Get-Partition för att hämta ut SCSI ID för den disk som ska utökas. Ange enhetsbeteckningen för disken som argument. Notera värdet för DiskNumber som motsvarar det SCSI ID vi är ute efter. I exemplet nedan har disken enhetsbeteckningen F.

PS C:\> Get-Partition | Select DiskNumber, Driveletter | Where-Object DriveLetter -Eq "F"

DiskNumber Driveletter
---------- -----------
         1           F

Steg 2

Utöka disken med det SCSI ID vi hämtade ut i föregående steg till önskad storlek via kontrollpanelen.

Steg 3

Använd Get-Partition för att hämta ut partitionen för disken. Ange enhetsbeteckningen för disken som argument.

PS C:\> $Partition = Get-Partition | Where-Object DriveLetter -EQ "F"

Steg 4

Använd Get-PartitionSupportedSize för att hämta ut storleksinformation för partitionen.

PS C:\> $Size = Get-PartitionSupportedSize –DiskNumber $Partition.DiskNumber –PartitionNumber $Partition.PartitionNumber

Steg 5

Använd slutligen Resize-Partition för att uppdatera storleken för partitionen.

PS C:\> Resize-Partition -DiskNumber $Partition.DiskNumber –PartitionNumber $Partition.PartitionNumber -Size $Size.SizeMax

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00