GleSYS accelererar tillväxten med VIA equity som ny investerare

VIA equity Fond III K/S investerar tillsammans med nuvarande ägare, grundare och VD Glenn Johansson i GleSYS och Portlane genom ett nytt, gemensamt ägt holdingbolag. Syftet med investeringen är att möjliggöra fortsatt expansion av bolagens framgångsrika affärsmodell i Norden och internationellt.

Fortsatt organisk tillväxt

GleSYS och Portlane erbjuder tjänster inom virtuella servrar, dedikerade servrar, colocation, nätverk och konnektivitet samt systemförvaltning. GleSYS har vuxit starkt organiskt de senaste tio åren och förvärvade Portlane år 2015. Tillsammans med VIA equity kan GleSYS nu accelerera tillväxten med den mycket framgångsrika affärsmodellen.

Fokus på kunder med höga krav

Med hjälp av tekniskt kompetent personal, utveckling i framkant, dedikerad support och närhet till kunderna, har GleSYS under lång tid lyckats bygga ett starkt varumärke. Fokus ligger på kunder inom branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid, såsom e-handel och cybersäkerhet. Majoriteten av GleSYS verksamhet finns i Norden men bolagen har kunder över hela världen.

– Vi har en bra plattform och ser att våra kunder efterfrågar tjänster både på hemmaplan och internationellt. VIA:s investering möjliggör fortsatt expansion, säger Glenn Johansson, som kommer att fortsätta driva bolaget som VD och stor aktieägare.

Kapital för framtida förvärv

Det pågår en konsolidering av marknaden för IT-infrastruktur samtidigt som det byggs nya datacenter.

– GleSYS kommer fortsätta att investera för att ligga i framkant teknologiskt och kompetensmässigt och kan nu även aktivt ta del av konsolideringen av marknaden med hjälp av kapital från VIA och övriga aktieägare, säger Glenn.

– Vi är djupt imponerade av vad Glenn och hans team av ytterst kompetenta medarbetare har byggt upp de senaste tio åren och tror att kombinationen med VIA:s erfarenhet och kapital kan bli mycket framgångsrik när vi tillsammans bygger framtidens infrastrukturspelare inom IT, säger Daniel Hallberg, investeringsansvarig på VIA equity, och ser fram emot det gemensamma ägarskapet.

Om GleSYS AB och Portlane AB

GleSYS och Portlane erbjuder IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) inom branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid, som e-handel och cybersäkerhet. Bolagen äger och driftar två egna datacenter, i Falkenberg och Stockholm, och erbjuder cloudtjänster i Oslo, Amsterdam och London. De agerar även internetleverantör genom ett omfattande europeiskt fibernät. Med huvudkontor i Falkenberg och kontor i Malmö och Stockholm har bolagen i dagsläget 33 anställda. Gruppens omsättning är cirka 100 MSEK (2017) med god tillväxt.


Om VIA equity A/S

VIA equity är en ledande nordeuropeisk investerare (multi-stage private equity) med lång historik av att bygga och transformera investeringar till nationella och internationella branschledare. VIA investerar i bolag av varierande storlek antingen på egen hand (primärt inom små och medelstora bolag med omsättning från EUR 10–100m) eller tillsammans med VIA:s investerare PFA och ATP (primärt större bolag och affärer). VIA förvaltar tre fonder med totalt förvaltat kapital om DKK 3 miljarder. Historiskt har VIA investerat i mjukvaru-, internet-, teknologi-, energi- och servicebolag.

Dela på Twitter

För mer information, kontakta:

Glenn Johansson

VD, GleSYS

glenn@glesys.se
+46 346 738 800

Daniel Hallberg

Investeringsansvarig, VIA equity A/S

dha@viaequity.com
+45 2466 3150