GleSYS bygger nytt corenät för att möta den starkt ökade efterfrågan på trafikvolymer

Eric Lindsjö, nätverksansvarig, GleSYS
Eric Lindsjö, nätverksansvarig, GleSYS. Foto: Kristofer Hedlund

Idag meddelar GleSYS att de i ett samarbete med Telia Carrier byter ut hela sin europeiska nätinfrastruktur och samtidigt fördubblar kapaciteten i sitt corenät, GleSYS Backbone. Med det nya nätet förstärker GleSYS sitt erbjudande och skapar förutsättningar för sina kunder att växa och lyckas med expansion i Norden och Europa.

Med två redundanta datacenter i Sverige och cloudtjänster tillgängliga i flera europeiska länder – hjälper GleSYS företag och verksamheter inom allt från e-handel till Internet of Things, där tillgänglighet och prestanda är kritiskt.

– Vi har under en längre period sett en stark ökning av efterfrågan på mer bandbredd till våra tjänster. Den här investeringen gör att vi markant förbättrar både redundansen och kapaciteten för våra cloudtjänster. Genom corenätet bär vi själva trafiken till majoriteten av de stora bredbandsleverantörerna i Norden, säger Eric Lindsjö, nätverksansvarig på GleSYS.

Säkrar för framtiden

– Vårt uppdrag är att stötta våra kunder och hjälpa dem att skapa bästa möjliga upplevelse för slutanvändaren. Med 20 år i branschen har vi lärt oss att det bästa sättet att göra det på är att hålla hög kvalitet i hela leveranskedjan, från användaren till våra kunders tjänster. Vårt uppgraderade nätverk ger ännu större möjligheter till detta, säger Glenn Johansson, VD på GleSYS.

GleSYS har nyligen etablerat sig i Oslo och med lanseringen av sin cloudtjänst på den norska marknaden hoppas företaget kunna stötta svenska kunder som vill växa i Norden. Samtidigt ser GleSYS stora möjligheter att öka marknadsandelarna i Norge.

Med det nya corenätet ökar redundansen mellan GleSYS datacenter och maximerar tillgängligheten för geografiskt spridda tjänster.

– Det ger oss de möjligheter vi behöver för att ytterligare bygga ut vår infrastruktur och själva expandera till nya länder, avslutar Glenn.

Dela på X

Kontaktpersoner

Eric Lindsjö

Nätverksansvarig, GleSYS

eric.lindsjo@glesys.se
08-120 188 23

Glenn Johansson

VD, GleSYS

glenn@glesys.se
0346-73 88 00

Länkar och resurser: