Colocation förklarat – vilka är fördelarna?

5 fördelar med Colocation


Intresset och efterfrågan på colocation har ökat markant då företag är allt mer beroende av sin IT-drift och att den är säker och alltid tillgänglig. Många företag vill inte ha krånglet med att ständigt underhålla och övervaka sin utrustning, medan andra har varken infrastrukturen eller expertisen att hantera det själva.

Colocation är ett brett begrepp och i den här artikeln förklarar vi vad det är och vilka fördelar det finns med att flytta sin IT-drift till ett colocation-datacenter.

Om du redan idag vet att du har ett behov av att säkra din IT-drift kan du kontakta en av våra experter för konsultation och lösningsförslag.

Vad är colocation?

Idag har många företag fortfarande sina egna serverrum eller datahallar, även om de inte har IT-drift som kärnverksamhet. Detta kan förstås innebära stora utmaningar för att upprätthålla driftsäkerheten. Ofta saknas reservkraft i händelse av strömavbrott, en väl fungerande kylanläggning och pålitlig, redundant internetanslutning. Och även om man har allt detta på plats saknas ofta serviceavtal i händelse av att något går sönder. Lägg också till säkerhetsaspekter som larm, brandskydd och passersystem, och utmaningen är ett faktum. Känner du igen dig? In kommer colocation – som ett bra alternativ för att säkra din IT-drift.

De som befinner sig i branschen känner högst troligt till vad vi menar när vi säger “colocation” (även kallat ”colo”). Men för dig som ännu inte är bekant med begreppet innebär det att du hyr plats i ett datacenter för din utrustning (servrar, switchar, lagringsenheter etcetera). Datacenterleverantören tar hand om de grundläggande, men ack så viktiga, komponenterna som nätverk/konnektivitet, ström, kylning och inte minst fysisk säkerhet.

Plats i datacentret hyrs i form av plats för enskilda servrar, del av eller helt rack (serverskåp), bur eller ett eget rum, med tillhörande el, internet och kyla. Kunden äger sin egen utrustning och hyr ett utrymme som man får personlig, fysisk tillgång till och har full kontroll över sin hårdvara. Eftersom kunden endast hyr utrymmet kan man enkelt uppgradera eller nedgradera saker som bandbredd och rackutrymme för att passa företagets behov, eller fritt byta ut utrustning eller rentav flytta till en annan leverantör.

Fördelar med colocation

Kostnadsbesparingar

Att flytta sin IT-infrastruktur till ett colocation-datacenter kan vara mycket kostnadseffektivt.

Genom att ta ansvaret för datahantering internt behöver företagen själva stå för alla större investeringar och utgifter, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt när det gäller att upprätthålla den dagliga verksamheten.

Genom att använda colocation för sin IT-drift kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och använda sina resurser mer effektivt. När man jämför kostnaden av colocation med att bygga och underhålla en egen serverhall är valet självklart. Du slipper att investera i redundans och hårdvara, samt kostnader för personal.

Flexibilitet och skalbarhet

Colocation ger företag den skalbarhet som de inte skulle ha i sina egna serverrum eller datacenter. Allt eftersom företaget växer kan de enkelt expandera IT-infrastruktur. Många colocation-leverantörer erbjuder också egna molntjänster och direktanslutningar till externa moln vilket gör det möjligt att skala till hybridmolnlösningar. Dessutom ger colocation ökad kontroll över fasta kostnader, så det blir lättare att skala upp eller ner utan risk för tråkiga överraskningar.

Colocation gör också att du kan utöka din infrastruktur för att passa behoven i ditt företags tillväxt utan att behöva ta på dig investeringar. Allt eftersom ditt företag växer kan du snabbt expandera din IT-infrastruktur med ökad kontroll över fasta kostnader.

Colocation kan också vara ett steg mot molnet. Om ditt företag undersöker möjligheten att använda er av molntjänster inom en snar framtid ger colocation en smidig övergång genom att låta dig flytta din utrustning till en anläggning utanför anläggningen med ökad kapacitet och prestanda för att stödja affärsbehov och samtidigt säkerställa en smidig övergång till molnet.

Bättre konnektivitet

Ett operatörsneutralt datacenter erbjuder ett brett utbud av anslutningsmöjligheter. Omfattande anslutningsmöjligheter är en viktig fördel med colocation, och en av de främsta anledningarna till att företag migrerar till ett ett colocation-datacenter istället för att bygga en egen anläggning. Upp till de stora kostnaderna med att bygga egen infrastruktur för ett privat datacenter, måste fiber läggas och anslutas stora tjänsteleverantörer. Dessa anslutningar kan vara ganska dyra och riskerar även att låsa dig till en enskild leverantör. I många fall är det svårt att hitta fördelar. Lägger du också till att du bör ha dubbla fibervägar in i datacentret i händelse av att en kabel grävs av blir det snabbt ekonomiskt ohållbart.

Ökad säkerhet

Företag vill veta att deras data är skyddad 24/7. Colocation-datacenter är generellt byggda med högsta möjliga redundans. Det inkluderar reservkraft, exceptionell fysisk säkerhet, flera nätverksanslutningar mot olika internetoperatörer och mycket mer.

Andra fysiska säkerhetsåtgärder kan innefatta elektroniska passerkort, kameraövervakning dygnet runt, förebyggande av fysiska attacker och branddetektering. Väljer du dessutom en datacenterleverantör som är certifierad enligt ISO 27001 är du försäkrad om att leverantören arbetar strukturerat med sitt säkerhetsarbete.

Service och support

Du behöver inte bekymra dig om saker som att dra kablar, hantera reservkraft eller kylning av utrustningen för att bara nämna några saker. I många fall erbjuder ett colocation-datacenter till och med att sköta din utrustning åt dig, med så kallat remote hands.

Vad är skillnaden på colocation och publika moln?

Den största skillnaden mellan colocation och publika molnet är sättet data är lagrad och hanterad. Att ha tillgång till hårdvaran i fysisk form eller virtuell. Likt colocation är publika moln infrastrukturtjänster som erbjuder kostnadsbesparingar eftersom det inte kräver någon egen anläggning för IT-driften, men det är där jämförelserna slutar. För publika moln, hanterar leverantören dina servrar, lagring och nätverkstjänster. Leverantörens personal är ansvarig för att drifta tjänsterna, vilket minskar investerings- och driftkostnader. Colocation kräver att företag sätter upp sina egna servrar, lagringstjänster och konfigurerar nätverk. Nackdelen med detta är de extra kostnader som det för med sig, men uppsidan är möjligheten till långsiktiga besparingar och och framförallt ökad driftsäkerhet.

Många företag överväger molnbaserade tjänster på grund av flexibiliteten – att snabbt kunna skala upp eller ned kapaciteten baserat på förändrade behov.

Genom att veta hur leverantören hanterar access och besöksloggar till lokalerna, infrastrukturen och förändringar, utan att behöva vara fysiskt på plats är en annan fördel med att migrera till molnet.

Sammanfattning

Colocation ger företag en möjlighet att behålla kontrollen över sin utrustning samtidigt som de sparar pengar, ökar skalbarheten och säkerheten.

Med colocation hos GleSYS får du ta del av branschledande teknologi med möjlighet till colocation i våra klimatsmarta datacenter i Norden. Du får också ta del av vår expertis där vi kan hjälpa dig på plats 24/7 när du själv inte har möjlighet. Då vi även erbjuder molntjänster, som virtuella servrar, lagringstjänster och Disaster Recovery har du en stor möjlighet att kombinera för att bygga din hybridlösning.

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!