En ny roll för IT-chefen

Idag firar vi IT-chefens dag med att höra vad Johan Wiktorsson, Digital Officer på Gerdmans, har att säga om sitt yrkesskrå. IT-chefen står inför stora förändringar och Johan berättar hur du tacklar morgondagens utmaningar.

Gerdmans-Johan-Wiktorsson Foto: Johan Wiktorsson

Johan Wiktorsson är ekonomen som ofrivilligt blev IT-projektledare när han fick uppdraget att byta ekonomisystem på en tidigare arbetsplats. Men att han gick över till IT är inget Johan ångrar idag.

– Rollen som Digital Officer på Gerdmans är mångfacetterad och innefattar vår onlinemarknadsföring, digitalisering och vår IT, säger Johan Wiktorsson.

IT-chefen har fortfarande en nyckelroll på företaget, men är också en person som fått mycket mer att göra. Bland annat på grund av digitalisering av företagens affärsverksamhet.

– Rollen som IT-chef på Gerdmans är en framåtlutad roll, där det finns en tydlig förväntan att driva digitalisering och investeringar framåt i tätt samarbete med övriga affärsenheter, säger Johan.

– Rollen har fått ett tydligt skifte från att tala teknik och kostnader till att vara en större del av affärsutvecklingen och driva digitalisering, men även ta fram lösningar för att öka företagets försäljning, fortsätter Johan.

I en yrkesroll där man både ska driva den digitala omställningen och affärsutvecklingen, är prioriteringar inte bara A och O utan livsviktigt enligt Johan.

– En av IT-chefens främsta utmaningar är prioriteringar. Samtidigt som tekniken ska underhållas så ska även ny teknik tas in eller utvecklas för att driva företaget framåt. Jag anser att dessa utmaningar bäst hanteras genom en tydlig priolista där det framgår vilka aktiviteter som har störst affärspåverkan. Det krävs också ett tätt samarbete med ledningsgruppen i dessa prioriteringar så att alla är på samma blad.

IT-chefens framtida yrkesroll hänger mycket på att kunna ta tillvara digitaliseringens fulla potential med fokus på affärsverksutveckling.

– Jag tror att kravet på förståelse av affärsnytta samt vad som faktiskt är viktigt att digitalisera är de stora utmaningarna för framtidens IT-chef. Här behöver IT-chefen ta initiativ och ha förmåga att förstå omvärlden, annars kommer andra funktioner inom bolaget att driva dessa projekt och då blir det risk för kollision och suboptimering, eller att IT-chefen helt enkelt byts ut mot en mer affärsinriktad CDO.

– För att klara av sin roll imorgon behöver IT-chefen skapa sig en övergripande förståelse för vad som händer digitalt och försöka förstå hur det egna bolaget kan vinna fördelar i detta race. Men det är även viktigt att ha tät dialog med de olika affärsenheter som finns inom det egna bolaget för att få upp information från marknaden. IT-chefen måste vara bättre och snabbare i framtiden. gerdmans logo

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!