Expertens bästa tips för en lyckad molnstrategi

Johan Weréen molnstrategi Johan Weréen, Customer Success Manager på Glesys


Molntjänster innebär flexibilitet och skalbarhet, och bidrar starkt till att accelerera den digitala transformation som företag oundvikligen står inför. Men vilka möjligheter kan molnet erbjuda er organisation, och vad behöver man tänka på inför en migrering? Här kommer vikten av en molnstrategi in. Johan Weréen, molnexpert på Glesys, ger sina bästa tips för hur man ska ta sig an övergången till molnet.


— Fundera först och främst på vad det finns för utmaningar med driften i dagsläget, och vad det är ni vill förbättra genom att flytta till molnet. Att sätta förväntningar och bedöma behoven i början kommer att spara tid och underlätta för er senare. Tänk över hur ni kan utnyttja flexibiliteten av en molntjänst. Vilka system passar det, och har ni behov av managerade tjänster, drift av databaser, eller något mer? Allt det här är bra att ha med sig vid en första gallring av leverantörer, säger Johan Weréen.


Moln, dedikerat eller hybrid?

Det kan vara utmanande att bryta ut system ur en befintlig miljö, eller kanske är man inte mogen att lägga all drift i molnet – då kommer hybridlösningar väl till hands, vilket innebär att man kombinerar molntjänster med lokal serverdrift. För många företag kan det ge mening att behålla lokal infrastruktur samtidigt som man knyter ihop det med ett publikt moln. Johan förklarar:

— När behovet ökar bortom ett lokalt datacenters kapacitet kan företag använda molnet för att snabbt skala upp eller ned kapaciteten för att hantera högre belastningar. Men alla leverantörer erbjuder inte det, så säkerställ att det kan ordnas om behovet finns.


Regelefterlevnad och datasuveränitet

När man har landat i vilken grad man vill gå över till molnet behöver man ta hänsyn till vilka lagar och regler som är aktuella för den data som ska lagras. En försiktighetsprincip ska alltid gälla och det är upp till varje organisation att själv bedöma vilka åtgärder som krävs för att efterleva ramverk och lagstiftning.

— Det är ett snårigt område där mycket har förändrats på relativt kort tid, säger Johan.

Om man lagrar personuppgifter i molnet behöver man vara säker på att datan inte lämnar Europa och att företaget i fråga är europeiskt ägt för att efterleva GDPR. För svenska företag som behöver kompromisslös kontroll över lagrad data är det en suverän molntjänst i Sverige som gäller. Då är man trygg i att all data stannar på svensk mark och förblir otillgänglig för internationella aktörer.

— Det finns redan en del regelverk att efterleva och sannolikt kommer det ännu fler framöver. Välj en nordisk aktör som kontrollerar hela kedjan från konnektivitet till cloud, så har du en bra utgångspunkt för en långsiktig molnstrategi.


Rätt leverantör för din organisation

När ni vet att leverantören kan erbjuda det ni behöver, är det dags att se över kostnaderna.

— De alternativ som kan verka billigare vid en första anblick, kan mycket väl vara bland de dyraste. Det är inte ovanligt att det finns avgifter som läggs på – till exempel datatrafik till och från en lagringstjänst. Min rekommendation är att prata med en säljare och få en övergripande kostnadsbild för just er uppsättning, säger Johan.

Att upphandla en molntjänst är en långsiktig investering och att byta leverantör kan vara komplext. Med branschens utveckling i åtanke råder han starkt att ta hänsyn till miljöprofil vid val av leverantör.

— Den elintensiva datacenterbranschen har gått om flygindustrin i utsläpp. Väljer du en leverantör som använder grön el och arbetar med värmeåtervinning minskar du ditt koldioxidavtryck väsentligt – vilket också är en förutsättning för att vi ska kunna nå EU:s klimatmål. Under de kommande åren kommer vi se nya lagar och ramverk för att accelerera omställningen av branschen. Det är viktigt att börja titta på det redan nu, avslutar Johan.


Sammanfattning:

  • Identifiera behov och förbättringsmöjligheter utifrån de utmaningar ni har med IT-driften idag.
  • Fundera på om en hybrid lösning är ert bästa alternativ, eller om ni kan migrera allt till molnet.
  • Se över vad ni kommer lagra i molnet och vilka lagliga åtaganden det innebär.
  • Ta in en offert från flera leverantörer och kräv en tydlig och transparent prisbild.
  • Tänk långsiktigt genom att välja en leverantör med bra miljöprofil.

Läs mer om hur du kan uppfylla regelefterlevnad tillsammans med Glesys ›


Dela på X

Kom igång med GleSYS Cloud!