GleSYS certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/IEC 27001

Vi tar nu ytterligare ett steg i att svara upp mot de högt ställda kraven på ledningssystem inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Genom certifieringsorganet A3CERT har vi nu certifierats enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 27001.


glenn-certificate-2 Glenn Johansson, grundare och vd, GleSYS


— Målet med vårt kvalitetsarbete är att tillgodose våra kunders behov och samtidigt försöka överträffa deras förväntningar. Certifieringarna är ett intyg på att vi har bra processer för att kunna fortsätta utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

— Något som vi är extra stolta över är att vi fått ett officiellt erkännande för vårt systematiska miljöarbete. Något som ligger helt i linje med vår strategi att vara den mest hållbara leverantören av IT-drift i Norden, fortsätter Glenn.

Joakim Stenström, verksamhetsutvecklare på företaget Cognit Consulting, har stöttat i arbetet med certifieringen.

— Vi har genom åren hjälpt många företag att etablera effektiva ledningssystem. GleSYS sticker verkligen ut från mängden då man är en av få som på ett bräde mäktat med att certifiera sig gentemot dessa tre olika standarder. Det har varit möjligt mycket tack vare den anda som genomsyrar företaget, att man redan hade många väl fungerande processer och ett mycket motiverat och sammansvetsat team, säger Joakim.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna.

— Vi har lärt oss mycket och har nu ännu fler verktyg och möjligheter att stötta våra kunder i deras egna arbete med kravbilder och regelefterlevnad. Vi ser också fram emot att ta oss an nya spännande uppdrag där ISO-certifikaten är en direkt möjliggörare, avslutar Glenn.

Fakta: Vad är ISO-certifieringar?

ISO 9001:2013 – Ledningssystem för kvalitet

Detta är en standard avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001:2015 – Miljöcertifiering

Standarden fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

ISO/IEC 27001:2013 – Standarden för informationssäkerhet

En standard som innebär upprättande, införande, underhåll och ständigt förbättringsarbete inom informationssäkerhet. Den innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Källa: Svenska institutet för standarder, SIS

Om GleSYS

GleSYS AB erbjuder IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) inom branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid, som e-handel och cybersäkerhet. Bolaget äger och driftar egna datacenter i Falkenberg (SE), Stockholm (SE) och Uleåborg (FI) och erbjuder cloudtjänster i Oslo (NO), Amsterdam (NL) och London (UK). GleSYS agerar även internetleverantör genom ett omfattande europeiskt fibernät. Med huvudkontor i Falkenberg och kontor i Malmö och Stockholm har bolaget i dagsläget 45 anställda. Bolagets omsättning är cirka 110 MSEK (2019) med god tillväxt.


Relaterat material

Läs mer om vårt miljöarbete
Våra certifieringar


Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!