Information angående Covid-19 (Coronaviruset)

Vi börjar få många frågor kring vad vi gör för att säkerställa fortsatt drift av våra datahallar och tillhörande tjänster, med anledning av Covid-19 (Coronaviruset). Sammanfattningsvis fungerar vår verksamhet bra och löpande drift har inte påverkats av vad som händer i omvärlden just nu.

Vi har en lång tradition av hemarbete, och faktum är att ovanpå ordinarie lön, utgår en extra ersättning för att ha ett aktivt och fungerande internetabonnemang i hemmet. Det gör att samtliga på GleSYS har möjlighet att utföra en stor majoritet av alla arbetsuppgifter på distans. Sedan den 16 mars jobbar vi hemma i större utsträckning än vanligt. Med bakgrund av detta känner vi oss trygga i att kunna leverera både service och support framöver, givet olika karantänscenarier.

För arbeten som kräver fysisk närvaro på plats har vi, även under normala förhållanden, upparbetade processer (vi har drift 24 timmar om dygnet och av dem har vi personal på plats i ca tio timmar). Detta gör att grundläggande system för att hantera denna typ av arbeten redan finns. När det gäller bemanningen utvärderar vi situationen varje morgon för att säkertställa att det alltid finns någon på plats i våra olika datahallar.

När det gäller underhållsarbete och fysisk närvaro i vårt nätverk finns det utmaningar, då detta är spritt över flera olika geografiska platser. Med de begränsningar i rörlighet som införts är det svårt att garantera hur snabbt vi kan ha personal på plats om något inträffar. Det gäller främst våra platser utanför Sveriges gränser. Vi har tät kontakt med våra partners på respektive plats och vi gör vad vi kan för att säkra upp dessa. Men det finns förstås just nu en utmaning i att felavhjälpa inom de SLA:er vi normalt utlovar.

När det gäller hårdvara och reservdelar börjar det bli brist på världsmarknaden. Vi har ett eget lager där vi just nu har god tillgång till både på servrar och serverkomponenter. Vi kommer fortsatt lagerhålla detta med utgångspunkt att det är just reservdelar, vilket gör att nyförsäljning kan få längre ledtider.

Nätverksutrustning har vi medelgod tillgång till i eget lager. Dock har vi väl tilltagna leverantörsavtal som ska garantera oss tillgång. Även dessa avtal utmanas självklart i dagar som dessa, men vi har idag ingen anledning att tro att detta kommer skapa problem för oss.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi är ett väl sammansvetsat team som är vana vid att jobba med affärskritisk drift.

Vi kommer jobba fokuserat för att hålla samtliga system igång oavsett omkringliggande förutsättningar.

Var rädda om er!

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!