Microsoft justerar licenspriserna och inför ny prismodell

Microsoft kommer från och med 2023 justera sina priser två gånger per år, baserat på hur lokala valutakurser förhåller sig mot amerikansk dollar. Detta för att skapa en globalt jämlik och mer förutsägbar prismodell för sina kunder.

Den 5:e januari meddelade Microsoft att de kommer genomföra den första prisjusteringen på sina cloud-tjänster enligt den nya modellen. Justeringen innebär prisökningar på marknader med EURO, GBP, SEK, NOK och DKK, och gäller för alla Microsoft Cloud-produkter. Beslutet sker mot bakgrund av hur den lokala valutakursen förhåller sig mot amerikanska dollar, vilket bland annat har påverkats av det världsekonomiska läget.

Följande prisökningar kommer träda i kraft från 1:a april 2023:

  • Priser i SEK höjs med +15%
  • Priser i DKK, EUR och NOK höjs med +11%
  • Priser i GBP höjs med +9%

Läs Microsofts egna pressmeddelande här

Se hur ändringen påverkar våra mest populära licenser för dig som kund

Dela på X

Kom igång med GleSYS Cloud!