Kombinera kraften med Terraform och GleSYS Cloud

Vad är Terraform?

HashiCorp Terraform är ett verktyg som låter dig definiera resurser, både i molnet och on-prem. Med hjälp av läsbara konfigurationsfiler som kan återanvändas och delas, skapar och hanterar man infrastruktur dynamiskt (IaC – Infrastructure as Code).


Hur fungerar Terraform?

Terraform använder sig av molnplattformars API:er för att skapa och hantera resurser.

En provider är ett tillägg till Terraform som låter användare arbeta med praktiskt taget vilken plattform eller tjänst som helst med ett tillgängligt API. Tilläggen fungerar som ett översättningslager så att Terraform kan kommunicera med i stort sett vilken molnresurs, databas eller tjänst som helst.

Terraform Provider

Alla publika tillägg listas på Terraform Registry, inklusive tillägg från AWS, Azure, Google Cloud Platform (GCP), Kubernetes och GitHub för att nämna några exempel. Även vårt tillägg – GleSYS Provider – finns med där, och det kan du läsa mer om längre ner.


Varför använda Terraform?

De största fördelarna med kodbaserad infrastruktur (IaC – Infrastructure as Code) skulle vi säga är flexibiliteten – att man med hjälp av automatisering, versionshantering och spårbarhet kan hantera komplexitet och risk på ett responsivt sätt.


Få full kontroll över din infrastruktur

Med ett gemensamt gränssnitt och ett konsekvent arbetsflöde, kan man i hög utsträckning automatisera infrastruktur genom hela dess livscykel. Terraform kan hantera komponenter på olika nivåer – det vill säga allt från processorkraft, lagringsutrymme och bandbredd till mjukvarutjänster, DNS och säkerhet – via just kod. Man säkerställer då att alla komponenter, även de som läggs till i efterhand, följer den konfiguration som har definierats.


Automatisera mera – oavsett moln

Vi skriver såklart den här artikeln för att lyfta Terraform i kombination med GleSYS Cloud, men det är viktigt att poängtera följande: Fördelen med att använda ett verktyg som Terraform är att man inte bygger in sig i en viss molnleverantörs egna verktyg. Det går bra att använda flera olika molnplattformar, och kanske till och med i kombination med ett eget datacenter. Terraform integrerar med hyperscalers, mindre molnleverantörer, och kan dessutom hantera din lokala hårdvara i ett och samma verktyg.


Modern metodik

Det talas mycket om kontinuerliga leveranser, CI/CD och automatisering som metodik och att snabbare och effektivare leverera produkter, lösningar och nytta till kunder och slutanvändare. En effektiv utvecklingsmetodik, med bland annat reproducerbarhet och automation, är avgörande för att bygga och leverera kodändringar oftare och mer tillförlitligt. Det är nog en bidragande faktor till att Terraform nu har blivit så populärt bland DevOps och utvecklingsteam.

Genom att integrera Terraform i ditt arbetsflöde för hantering av infrastruktur – och dessutom använda kompletterande verktyg som Chef, Puppet eller Ansible för att konfigurera dina applikationer – tar du dig genast till nästa level. 🚀terraform-glesys-provider


Terraform GleSYS Provider

Vi har släppt ett eget tillägg – GleSYS Provider – som du kan använda för att skapa och hantera resurser i GleSYS Cloud. I dagsläget finns det stöd för bland annat virtuella servrar (KVM och VMware), nätverk, lastbalansering och objektlagring.

Se källkoden på GitHub | Läs dokumentationen på Terraform Registry


Guide: Kom igång med GleSYS Provider

Vi har skrivit en enkel guide som visar hur man använder Terraform GleSYS Provider för att skapa och hantera molnresurser i GleSYS Cloud.

I guiden skapar vi en Cloud VPS med önskade resurser i vårt datacenter i Stockholm – för att sen utöka hårddiskstorleken.

Här hittar du guiden »

Avslutningsvis kan du här se HashiCorps medgrundare och CTO, Armon Dadgar, förklara konceptet och vilka utmaningar Terraform försöker lösa:Dela på X

Kom igång med GleSYS Cloud!