Se upp Just nu cirkulerar spam och phishingförsök med oss som avsändare.

Backup med Rclone och GleSYS Objektlagring

Inledning

Saknar du en backuplösning för den snabbt växande mängden loggfiler, är mediafoldern i WordPress snart överfull, eller har du en massa produktbilder i Magento?

Med hjälp av Rclone kan du synka dina filer till GleSYS Objektlagring och skapa en automatisk backuplösning till en låg kostnad.

Installera Rclone

Innan du kan fortsätta denna guide behöver du först installera och konfigurera Rclone.

Ladda upp filer

Med Rclone är det enkelt att ladda upp filer till GleSYS Objektlagring.

Använd följande kommando för att ladda upp samtliga filer i foldern “filer” (ersätt “remote” med namnet på den remote du skapat i Rclone, i installationsguiden kallad “GleSYSS3Remote”, och “bucket” till namnet på den bucket du vill lagra objekten i):

rclone copy ~/filer/ remote:bucket

Schemalägg din backup

För att filerna kontinuerligt skall överföras till din bucket behöver du skapa ett schemalagt jobb som automatiskt kör kommandot ovan. För detta jobb använder vi Cron.

För att kunna editera de schemalagda jobben behöver du ändra i cron-tabellen över jobb som skall genomföras. Det gör du med följande kommando (första gången du kör kommandot får du en fråga om vilken editor du vill använda, välj “1”):

crontab -e

Nu ser du de cron-jobb som finns. Är det ett nyinstallerat system har filen troligtvis bara ett par rader med kommentarer (de börjar med #).

Cron använder ett schemaformat som kan framstå som lite krångligt. Schemat kan exempelvis se ut såhär: 45 23 * * 6 eller 0 12 * * *. Kortfattat och mycket förenklat kan man förklara formatet med att varje siffra eller stjärna motsvarar en större och större tidsenhet: minut, Timme, Dag i månaden osv. Schemat följs sedan av det kommando eller script man vill köra.

Wikipedia har en bra artikel för den som vill gräva ner sig.

När du lägger in ditt först cron-jobb kan du välja en automatisk körning av kommandot på en minut, för att se att det fungerar som det ska. Använd följande schema:

*/1 * * * *

Tips! Behöver du hjälp med att ta fram ett schema kan du använda crontab.guru.

I detta exempel vill vi inte kopiera utan istället synkronisera filerna. Vid en synkronisering tas även eventuella borttagna lokala filer bort från din remote (Objektlagringen).

För att synkronisera filerna använder du följande kommando:

rclone sync ~/filer/ remote:bucket

Detta ger dig följande kommandorad som du nu kan skriva in i crontab. Lägg den sist i filen så hittar du den enkelt igen.

*/1 * * * * rclone sync ~/filer/ remote:bucket

Spara konfigurationsfilen genom att trycka “ctrl+x” följt av “y” och sedan "Enter".

Testa din synkronisering

Nu har du skapat ditt schemalagda jobb och det är dags att testa. Du börjar med att lista alla filer som finns i din bucket med följande kommando (på så vis kan vi se om något förändras):

rclone lsd remote:bucket

Antingen får du nu alla filer som synkroniserats (om det gått en minut och din lokala folder hade filer i sig) eller så är din bucket tom.

Skapa en fil i din folder. Denna kommer synkroniseras inom en minut.

Du skapar enkelt en fil som heter “foo.bar” med följande kommando:

echo Innehåll >> foo.bar

Vänta en minut och lista återigen filerna i din bucket med följande kommando:

rclone lsd remote:bucket

Har allt blivit rätt skall du nu se foo.bar i listan.

Sammanfattning

Rclone är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att hantera filöverföring till och från GleSYS Objektlagring.

I kombination med Cron går det att skapa allt från enkla schemalagda kopieringsjobb till komplexa backuplösningar. Du kan läsa mer om vad Rclone på rclone.org.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00