Se upp Just nu cirkulerar spam och phishingförsök med oss som avsändare.

Lagra WordPress-media i GleSYS Objektlagring med Media Cloud

Inledning

Media Cloud är ett plugin till WordPress som låter dig automatiskt importera mediagalleriet på din blogg till GleSYS Objektlagring, och ladda upp nya mediefiler via WordPress mediehanterare direkt till en bucket i en objektlagringsinstans.

Förutsättningar:

Du behöver:

Observera:

Media Cloud kräver PHP-tilläggen xml och mbstring. Om de inte är installerade i ditt operativsystem kan du installera dem från kommandoraden med hjälp av pakethanteraren i Debian eller Ubuntu med följande kommando: apt install php7.4-xml php7.4-mbstring (För PHP version 7.4 - om du använder en annan PHP-version, ändra kommandot i enlighet med detta)

Installera Media Cloud

Media Cloud kan installeras direkt från administrationsgränssnittet i din WordPress-installation.

 1. Gå in i avsnittet Plugins i administratörsgränssnittet i Wordpress och klicka sedan på New Plugin och sök efter Media Cloud . Klicka på Install now för att installera Media Cloud:

Add plugin - Media Cloud i WordPress

 1. När installationen är klar aktiverar pluginet genom att klicka på Activate.

Konfigurera Media Cloud

 1. Från översikten, se till att Cloud Storage är aktiverat och klicka på Setup Wizard för att starta konfigurationen.

Setup Wizard Media Cloud

 1. Installationsguiden visas. Klicka på Next för att fortsätta:

Welcome to Media Cloud

 1. Välj S3 Compatible som Storage Provider

Choose S3 Provider

 1. Klicka på Next för att fortsätta konfigurationen

Get started Media Cloud

 1. Ange nedanstående uppgifter för din bucket i GleSYS Objektlagring

Credentials Media Cloud

 • Access Key: Access Key för din instans
 • Secret Key: Secret Key för din instans
 • Bucket: Namnet på din bucket
 • Region: automatisk
 • Custom Endpoint: objects.dc-sto1.glesys.net

Klicka på Next för att fortsätta med konfigurationen.

 1. Installationsguiden kontrollerar din konfiguration. Klicka på Start tests för att starta valideringen av dina inställningar. Flera tester görs för att bekräfta att allt fungerar bra. Om allt lyckas, klicka på Next för att fortsätta:

Tests Media Cloud

 1. Installationen är nu klar. Klicka på "Advanced settings" för att avsluta guiden och visa de avancerade inställningarna. Normalt behöver inget konfigureras där och du kan gå till ditt mediegalleri därifrån:

Ready Media Cloud

 1. Ladda upp dina mediefiler med hjälp av WordPress mediauppladdning. De laddas upp automatiskt i din bucket i din objektlagringsinstans.

 2. När du väl laddat upp kommer du att märka en liten molnikon bredvid varje mediefil, vilket indikerar att den är lagrad i bucketen:

Media Library WordPress Media Cloud

 1. Klicka på den för att se information om varje fil. WordPress visar information om filen, till exempel namnet på bucketen, mediedimensionerna och den fullständiga URL:en till filen.

Media Preview Object Storage Wordpress

Alla uppladdade filer lagras automatiskt i din objektlagringsinstans och kan användas från mediebiblioteket som vanligt när du skapar ditt innehåll.

Om du inte har en WordPress-blogg ännu, använd gärna vår One-Click Installer för WordPress för att komma igång.

Läs mer

Relaterade artiklar

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00