Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal (2005:59) har konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då avtalet om en tjänst ingås. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att tjänst som beställts i egenskap av konsument börjar utföras direkt efter köpet och att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. GleSYS har i och med att det inte finns någon ångerrätt rätt att debitera Kunden för all den tid tjänsten utnyttjas enligt avtal.