Distribuerad brandvägg och L2 VPN är nu tillgängligt i vCloud Private Cloud

Vår tjänst vCloud Private Cloud är baserad på VMware vCloud och är en produkt som riktar sig till företag med behov av privata virtuella datacenter och den flexibilitet som det medför.

Under 2021 har vi utvecklat tjänsten 🎉 och sedan årsskiftet erbjuder vi två nya funktioner i plattformen:

  • Distribuerad brandvägg
  • L2 VPN

Distribuerad brandvägg för högre säkerhet

En traditionell brandvägg – intrång- eller perimeterskydd – förhindrar en attack eller olovlig nätverksåtkomst till och från Internet (North-South Protection). Skulle någon lyckas ta sig förbi första försvarslinjen bör du med hjälp av brandväggar segmentera nätverket ytterligare så att inte hela din IT-miljö blir tillgänglig.


GleSYS vCloud Private Cloud – Distributed Firewall


Mikrosegmentering, även känt som distribuerad brandvägg (DFW), är en modern IT-säkerhetsteknik där man förenklat har en brandvägg för varje server i ett datacenter/moln (East-West Protection). Det gör att eventuella hot inte kan härja fritt på insidan av ett nätverk, utan trafiken inspekteras och kontrolleras när den rör sig i sidled mellan servrar eller enskilda system. Det fina är att du inte behöver administrera en brandvägg per server, utan allt sköts automatiserat i bakgrunden baserat på policies och regler som har satts upp.

Mikrosegmentering är första steget för att åstadkomma Zero Trust-säkerhet i ett nätverk. Zero Trust är ett säkerhetsramverk baserat på tron att alla användare, enheter och IP-adresser som använder en resurs är ett hot tills motsatsen bevisats.

L2 VPN möjliggör (nästan) avbrottsfri migrering

Layer 2 VPN (L2 VPN) är en nätverksfunktion som möjliggör migrering av arbetsbelastningar som körs i din lokala VMware-miljö till det privata molnet eller mellan datacenter.

Med andra ord, nu är det enklare att flytta dina befintliga vSphere- eller vCloud-miljöer till vCloud Private Cloud med vår migreringstjänst.


Varför satsa på GleSYS vCloud Private Cloud?

vCloud Private Cloud levereras i sin helhet från datacenter i Sverige, ägda av GleSYS, och av vår personal. Tjänsten möter upp gängse krav på dataintegritet och suveränitet som GDPR, Patientdatalagen och Gaia-X ställer.

GleSYS är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Vi har ett bevisat track-record på hosting av kunder i reglerade branscher, som till exempel hälsovårds- och finansbranschen. Läs mer om compliance och säkerhet på GleSYS

Det är av yttersta vikt att din upplevelse blir så bra som möjligt om du väljer att använda vårt Private Cloud. Vi kan erbjuda dig och din personal utbildning för att ni själva ska kunna hantera den löpande administrationen.


Vanliga frågor om vCloud?

Måste jag ha investerat i teknik från VMware för att använda tjänsten?

Nej, oavsett om man idag kör Hyper-V, XEN eller någon annan plattform så kommer man att känna igen sig i vCloud. Vi har även verktyg för att underlätta migreringen till oss.

Jag har redan investerat i VMware vSphere, kan jag ändå dra nytta av vCloud Private Cloud?

Ja, använder du VMware vSphere 5.5 eller senare får du följande fördelar:

  • Självservice – snabb och enkel migrering – med hjälp av vCloud Director Availability (Komplexa problem som migrering av IP-adresser och nätverk löser vi tillsammans under din onboarding).
  • Det krävs ingen extra utbildning eller certifiering för att använda vCloud.
  • Migrera hela eller delar av din miljö. Du kan till exempel använda vårt Private Cloud som en extra molnresurs i samband med kapacitetstoppar eller servicefönster.
  • Om olyckan är framme kan du göra en katastrofåterställning och replikera hela eller delar av din miljö till vårt Private Cloud. Läs mer om Disaster Recovery som tjänst (DRaaS).
Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!