I tillväxtens fotspår: Datacenters roll för hållbar AI

Hållbar AI GleSYS GleSYS klimatneutrala datacenter i Falkenberg. Värmen från servrarna leds ut ur datahallen och levereras till fjärrvärmenätet.

Ingen har nog missat de senaste årens explosionsartade hype över Artificiell intelligens (AI). Med introduktionen av verktyg som OpenAI:s ChatGPT, som fick hundratals miljoner användare över en natt, arbetar AI-modeller inte längre dolt i bakgrunden – nu har de hamnat i centrum. När världens största företag storsatsar på teknologin har behovet av datacenterkapacitet blivit större än någonsin.


Med den enorma efterfrågan på digitala tjänster, kopplat till AI, upplever datacenterindustrin en tillväxt och omvandling som saknar motsvarighet. Och innovationstakten visar inga tecken på att avstanna. Även om vi bara har börjat skrapa på ytan för hur vi bäst kan använda tekniken, så ser företag stor potential att med hjälp av AI kunna öka produktiviteten, automatisera processer och förbättra kundupplevelser.

En accelererande efterfrågan

Allt eftersom utvecklingen fortlöper, blir det också mer tydligt att vi behöver möta det ökande behovet av datacenterkapacitet på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Redan 2018 – innan AI-boomen – bedömde EU-kommissionen att elkonsumtionen från datacenter kommer öka med 28 procent fram till 2030. Framförallt drivs denna ökning av energiförbrukning för att drifta modellerna, samt de avancerade kylsystemen för att kyla ner servrarna. Morgondagens datacenter behöver bli effektivare på flera områden – inte minst för att kunna klara av målet om nettonollutsläpp.

Sverige i framkant

Tack vare en stabil energiförsörjning från förnybara källor, konkurrenskraftiga elpriser och ett svalt klimat har Sverige etablerat sig som en attraktiv plats för datacenter med högdensitetskapacitet för AI-miljöer.

I städer med fjärrvärmenät har vissa leverantörer även börjat återvinna spillvärme från datahallarna, något Glesys var pionjärer med. Tack vare samarbeten med lokala energibolag återanvänds värmen som genereras av servrarna och skickas ut i fjärrvärmenätet för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet – värme som tidigare skulle vädrats ut i luften. Datacenter som dessutom nyttjar 100 procent förnybar energi kan därmed erbjuda klimatneutral serverdrift.

Framtiden för datacenter

För att ligga steget före i en alltmer konkurrensutsatt miljö och med AI som fortsätter att omforma olika branscher, kommer efterfrågan på datacenter med högdensitetskapacitet att fortsätta öka. Där kommer datacenter att ha ett stort ansvar i att skapa långsiktigt hållbara lösningar för att möta behoven på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt.


Är ditt företag redo att ta nästa steg på sin AI-resa? Läs mer om vårt datacenter i Falkenberg, med högdensitetskapacitet för AI- och HPC-miljöer.

Dela på X

Kom igång med GleSYS Cloud!