Invigning av vår anslutning till Falkenbergs fjärrvärmenät

Från och med den 1 oktober levererar vi överskottsvärmen från vårt nybyggda datacenter till Falkenberg Energis fjärrvärmenät. Ett unikt samarbete där överskottsenergin har en kapacitet att värma 1 700 villor.

— Med datacenterindustrins ökande påverkan på klimatet är det viktigare än någonsin att vara så hållbara som möjligt, om det så kräver att gå den extra milen. Att återvinna spillvärmen från våra datacenter är den största insatsen vi kan göra. Genom det tar vi ledarrollen på den nordiska marknaden, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

Förutom en ekonomisk nytta med att återvinna spillvärmen från datahallarna har samarbetet ett stort miljövärde. Genom återvinning av spillvärmen förväntas koldioxidutsläppen kunna minska med motsvarande 1 570 ton per år.

— Denna typ av tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet är ett jättekliv för värmeåtervinningen i Falkenberg och gynnar såväl miljön som kommuninvånarna, säger Bo-Anders Antonsson, vd Falkenbergs Energi.


Läsa hela pressmeddelandet om anslutningen till Falkenberg Energis fjärrvärmenät på Mynewsdesk

Se fler filmer och prenumerera på vår YouTube-kanal

Läs om värmeåtervinningen från vårt datacenter i Stockholm

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!