Utöka befintlig disk i Linux

Inledning

För att följa guiden behöver du ansluta till din server med SSH. Guider för hur du ansluter med SSH går att hitta här: Kom igång med GleSYS servertjänster

OBS: Hantering av extra diskar via vår kontrollpanel stöds i nuläget enbart för VMware-servrar.

Instruktioner

Steg 1

För att genomföra guiden behöver vi hämta ut SCSI ID, enhetsnamn samt partitionsnummer för disken som ska utökas.

Låt oss börja med att hämta ut enhetsnamn och partitionsnummer. Använd mount tillsammans med grep och ange sökvägen till disken i det lokala filsystemet som argument till grep.

$ sudo mount | grep /mnt/storage
/dev/sdb1 on /mnt/storage type ext4 (rw,relatime,seclabel)

I exemplet ovan är den lokala sökvägen /mnt/storage och i resultatet får vi ut en disk med enhetsnamnet sdb och partitionsnummer 1.

Steg 2

Använd lsblk för att hämta ut SCSI ID för disken.

$ sudo lsblk --scsi 
NAME HCTL    TYPE VENDOR  MODEL     REV
sda 0:0:0:0  disk VMware  Virtual disk  2.0
sdb 0:0:1:0  disk VMware  Virtual disk  2.0

Leta upp raden där namnet på enheten matchar det namn vi hämtade ut i föregående steg. Den tredje gruppen i HCTL-kolumnen för den raden motsvarar det SCSI ID vi är ute efter.

I exemplet ovan har alltså disken med enhetsnamn sdb ett SCSI ID med värdet 1.

Steg 3

Utöka disken med det SCSI ID vi hämtade ut i föregående steg till önskad storlek via kontrollpanelen.

Steg 4

Be systemet att skanna om disk-enheten genom att köra följande:

$ sudo echo "1" >/sys/class/block/<enhetens-namn>/device/rescan

Till exempel:

$ sudo echo "1" >/sys/class/block/sdb/device/rescan

Steg 5

Se till att kommandot growpart finns tillgängligt genom att installera följande paket:

Red Hat / AlmaLinux

$ sudo dnf install cloud-utils-growpart -y

Debian / Ubuntu

$ sudo apt install cloud-guest-utils -y

Steg 6

Använd growpart med dev/<enhetens-namn> och partitionsnummer som argument för att utöka partitionen.

$ sudo growpart /dev/sdb 1

Steg 7

Använd resize2fs för att uppdatera filsystemets storlek. Ange /dev/<enhetens-namn><partitionsnummer> som argument.

$ sudo resize2fs /dev/sdb1

Steg 8

Utökningen av disken är nu klar. Använd df för att verifiera att storleken uppdaterats korrekt. Ange /dev/<enhetens-namn><partitionsnummer> som argument.

$ df -h /dev/sdb1
Filesystem   Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
/dev/sdb1    109G  46G  59G   44%  /mnt/storage

Relaterade artiklar

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00