Frågor och svar

Vi har satt ihop en lista över de vanligaste frågorna vi får om VPS. Om du inte hittar svaret på din fråga så tveka inte att kontakta oss.

Varför ska jag ha en VPS (virtuell privat server) istället för en dedikerad server?

Det finns inget rätt eller fel i frågan om virtuell server kontra dedikerad server. En virtuell server har ingen bindningstid, kan avslutas/startas på minuten och är enkel att skala upp eller ner.

Generellt anser vi att det är bra att börja med en virtuell server och om behovet uppstår gå över till en dedikerad.

Hur mycket disk och minne kan jag maximalt ha på min VPS?

  • OpenVZ: 200 GB disk och 24 GB minne.
  • VMware: 600 GB disk och 256 GB minne.

Mer går att tilldela efter kontakt med vår support.

Kan jag installera en server från eget installationsmedia som jag skickar till er?

Det kan du! Skapa ett arkiv i kontrollpanelen, ladda upp ditt media och skicka namnet på arkivet och ditt CL-konto till support@glesys.se, så hjälper vi dig.

Hur installerar jag om en virtuell server?

Det går inte att installera om en virtuell server med ett nytt operativsystem (går i VMware med ISO-montering). Istället kan du skapa en ny server och flytta över all data samt alla IP-adresser till den.

Kan jag importera en befintlig server från en annan leverantör?

Ja. Om formatet är i OVA/OVF kan vi importera den. I vissa fall kan vi även importera OpenVZ.

Kan man ha fler än en IP-adress på samma server?

Ja. Du kan ha flera IP-adresser på en och samma server. Det går också bra att kombinera både IPv4- och IPv6-adresser.

Kan jag flytta IP-adresser mellan olika servrar?

Det går att flytta IP-adresser mellan virtuella servrar som är av samma typ. OpenVZ kan fritt flyttas mellan andra OpenVZ-servrar, inom samma datacenter. Samma sak gäller VMware.

Det går även bra att flytta en IP-adress till vår lastbalanseringstjänst och peka trafiken mot olika servertyper – t.ex. virtuella servrar (OpenVZ/VMware), dedikerade servrar och colocation.

Kan jag flytta IP-adresser mellan olika datacenter?

Det går tyvärr inte. Anledningen är att vid ett katastrofscenario så ska inte IP-adresser som finns i ett datacenter vara beroende av något annat datacenter. Det går dock bra att använda vår lastbalanseringstjänst att peka trafik till ett av våra andra datacenter.

Kan jag få IP-addresser från flera C-nät?

Benämingen "C-nät" är idag ett felaktigt begrepp som slutade användas 1993 då CIDR-standarden började användas. Ett C-nät bestod av 256 stycken IP-adresser. Idag heter det /24. För våra virtuella servrar går det att välja IP-adresser från flera olika /24. Hur många beror på tillgången av IP-adresser för tillfället – då kunder bokar och lämnar tillbaka adresser varje dag.

Vi hjälper dig!