Så ger vi värme till 1 000 lägenheter

Vi har alltid haft en önskan att ta vara på överskottsenergin som alstras av våra servrar och sommaren 2017 kunde det äntligen bli verklighet. Genom att återvinna värmen från vårt datacenter i Stockholm och skicka ut den i fjärrvärmenätet värmer vi 1 000 lägenheter – och minskar samtidigt koldioxidutsläppen i staden med upp till 860 ton per år.

Här berättar Glenn och Joakim mer om projektet och hur det fungerar:

Fjärrvärmeprojektet är en del av EU-projektet GrowSmarter som har som uppgift att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar tillväxt av städer. Läs mer i vår pressrelease

Visste du även att...

  • Båda våra datacenter i Falkenberg och Stockholm drivs med 100 % förnyelsebar el som dessutom är märkt med Bra Miljöval. Förutom att elen är förnybar tar den hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Våra reservkraftsgeneratorer drivs av det ultrarena drivmedlet EcoPar – ett miljöbränsle som utvinns ur naturgas.
  • Vi återvinner all elektronik som vi förbrukar. För var tionde hårddisk som destrueras i vår kross planterar vi ett träd i Borneos regnskogar genom WWF. Läs mer här

Detta är bara några av de saker vi gör i vårt miljö- och hållbarhetsarbete som bidrar till att vi ska nå vårt mål att ha noll miljöpåverkan i vår verksamhet. Stay tuned för mer nyheter på den här fronten!

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!