Vad är objektlagring?

Företag idag har ett stort behov att lagra stora mängder data på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom är ofta en stor del av all data ostrukturerad och passar inte in i traditionella databaser. Videor, foton, ljudfiler, sensordata och andra typer av webbinnehåll är ostrukturerade, och att hitta effektiva och prisvärda sätt att hantera dem har blivit svårt.

Här kommer objektlagring in i bilden och ses alltmer som lösningen på den här utmaningen. Objektlagring tar bort komplexiteten och svårigheten att skala, ofta till en lägre kostnad än hierarkiska filsystem.

Objektlagring vs. Fillagring

Objektlagring är en lagringsarkitektur anpassad för för att lagra stora mängder ostrukturerad data. Den anger varje datadel som ett objekt, förvarar den i ett separat förråd och buntar ihop den med metadata och en unik identifierare, för enkel åtkomst och hämtning.

Fillagring däremot, lagrar data som en enda bit information i en mapp för att organisera den bland annan data. Detta kallas också hierarkisk lagring och kan liknas med hur du arkiverar fysiska dokument. När du behöver tillgång till data måste din applikation eller ditt system veta vägen för att hitta den. Fillagring fungerar som en nätverksansluten lagringsvolym och ett vanligt användningsområde är när du har både strukturerad och ostrukturerad data, eller om du vill dela informationen med många användare samtidigt.

Fördelar med objektlagring

Nu när vi har förklarat vad objektlagring är, vad är då dess fördelar?

Obegränsad skalbarhet

Fortsätt lagra data – i all oändlighet. Det finns i stort sett ingen gräns för hur mycket data du kan lagra.

Snabbare dataåtkomst

Objektlagring saknar en mappstruktur och lösningen bygger på en kategoriseringsstruktur som gör att du kan hämta dina data snabbare.

Kostnadseffektivt

Med tanke på skalbarheten som tekniken medför blir det i många fall det billigaste lagringsalternativet.

Vad lämpar sig objektlagring för?

Objektlagring erbjuder en rad lösningar som kan gynna verksamheter. Här är några vanliga användningsområden.

Lagring och distribuering av mediefiler

Minska dina kostnader för lagring och distribuering av mediefiler, som till exempel bilder, musik- och videofiler.

Backup, katastrofåterställning (DR) och arkivering

Skär ned på dina kostnader för backup och arkivlagring, samtidigt som du behåller omedelbar åtkomst till all din data.

Big Data och dataanalys

Lagra stora mängder information, oavsett datatyp. Genom att bearbeta och analysera data kan du få värdefulla insikter om kunder eller marknader.

Internet of Things (IoT)

Dagens smarta prylar bygger på att de kan prata med varandra och internet, och det är ofta ostrukturerad data det handlar om. Just därför lämpar sig objektlagring för Internet of Things.

Cloud Native-applikationer

Bygger du applikationer som är anpassade för en modern molnarkitektur? Objektlagring lämpar sig för beständig datalagring när du bygger egna, eller migrerar till, applikationer som bygger på Cloud Native-konceptet.

Redo att komma igång?

Är du nyfiken och vill testa objektlagring så har vi precis lanserat GleSYS Objektlagring. Tjänsten är fullt S3-kompatibel, skalar automatiskt och du kan vara helt säker på att datan lagras i Sverige. Läs mer om tjänsten här »

Lär dig mer

Dela på Twitter

Kom igång med GleSYS Cloud!