Ägare & Styrelse

GleSYS-koncernens moderbolag, GleSYS Holding AB, ägs av: IMEF AB (Glenn Johanssons holdingbolag), VIA equity Fond III K/S, GleSYS People AB (nyckelpersoner inom GleSYS-gruppen) samt B&T Juridik AB (Göran Tollstams holdingbolag).

GleSYS AB och Portlane AB är helägda dotterbolag till GleSYS Holding AB.

Styrelse för GleSYS Holding AB

Göran Tollstam (f. 1969)

Styrelseordförande

Medlem av styrelsen sedan: 2018
Styrelseordförande i: Glesys Holding AB, Proposales AB, Reeda Capital Management AB, Reeda Invest 1 AB, Rescued Fruits AB
Styrelseledamot i: B&T Juridik AB, suppleant Afsi AB, suppleant Engvall Media AB, suppleant Neec Invest AB, suppleant Pand AB, suppleant Sijonline AB, suppleant White Birds AB
Utbildning: Jur.Kand., LL.M., Lunds Universitet, University of Westminster
Arbetslivserfarenhet: Tingsrätt, Advokatbyråer, Elskling, Truecaller
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Glenn Johansson (f. 1979)

Styrelseledamot

Medlem av styrelsen sedan: 2018
Styrelseordförande i: GleSYS AB, Portlane AB
Styrelseledamot i: Glesys Holding AB, GleSYS People AB, GJ Holding AB, IMEF AB, Lazy Holding AB, Optikbutiken Scandinavia AB, Ekobilen 5A fastighets AB, Ekobilen 7 Fastigheter AB
Utbildning: Gymnasieexamen, Tekniskt/Data program
Arbetslivserfarenhet: GleSYS, Optikbutiken, Central Optic Lab
Huvudsysselsättning: VD för GleSYS-koncernens bolag

Daniel Hallberg (f. 1979)

Styrelseledamot

Medlem av styrelsen sedan: 2018
Styrelseledamot i: Glesys Holding AB, Danhall Invest AB, suppleant GleSYS AB, suppleant Portlane AB
Utbildning: Civ.ing. Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola / Civ.ek. Nationalekonomi, Ekonomihögskolan Lund / Tolkskolan Uppsala
Arbetslivserfarenhet: VIA equity, Scope Capital, Booz Allen Hamilton
Huvudsysselsättning: Principal VIA equity, investeringsansvarig