Ägare & Styrelse

Glesys Holding AB har idag två huvudägare: Glenn Johansson, IMEF AB (49,4 procent) och VIA Equity Fond III K/S (47,4 procent).

Styrelsen, tillsammans med VD för GleSYS AB, är övergripande ansvarig för att med kontinuitet och långsiktighet skapa en värdeskapande och hållbar affär för ägarna.

Styrelsen består av tre medlemmar, inklusive styrelseordföranden.

Göran Tollstam (f. 1969)

Styrelseordförande sedan 2018

Utbildning
Jur.Kand., LL.M., Lunds universitet och University of Westminster

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Göran arbetar professionellt med styrelseuppdrag och verkar som rådgivare och investerare. Styrelseordförande i Glesys Holding AB, Proposales AB, Reeda Capital Management AB och Reeda Invest 1 AB. Styrelseledamot i B&T Juridik AB och suppleant i Afsi AB, Engvall Media AB, Neec Invest AB, Pand AB och Sijonline AB.

Göran har en gedigen bakgrund inom det juridiska området och har bland annat arbetat både på tingsrätt och advokatbyråer samt drivit egna företag.

Glenn Johansson (f. 1979)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning
Gymnasieexamen: Tekniskt program med datainriktning

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Representerar IMEF AB. VD för GleSYS AB som han också grundade 1999.
Styrelseordförande i GleSYS AB, Glesys Finland Oy, Cloudonline Sverige AB, Stockholm Internet eXchange AB och Oulun DataCenter Oy. Styrelseledamot i Glesys Holding AB, GleSYS People AB, GJ Holding AB, IMEF AB, Lazy Holding AB, Optikbutiken Scandinavia AB och Ekobilen 7 Fastigheter AB.

Glenn har tidigare varit involverad och byggt upp ett flertal företag – främst inom optik- och e-handelsbranschen.

Daniel Hallberg (f. 1979)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning
Civ.ing. Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola och Civ.ek. Nationalekonomi, Ekonomihögskolan Lund

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Representerar VIA Equity Fond III K/S.
Principal VIA equity, investeringsansvarig.
Styrelseledamot i Glesys Holding AB och Danhall Invest AB samt suppleant i GleSYS AB, Glesys Finland Oy, Cloudonline Sverige AB, Stockholm Internet eXchange AB och Oulun DataCenter Oy.

Daniel har lång erfarenhet av Private Equity, tillväxtkapital och strategiutveckling. Han har arbetat i ett flertal styrelser i Norden och har genom åren hjälpt till att utveckla företag inom branscher som IT, mjukvara, konsumentprodukter, bygg och konstruktion.